Nagrada za promicanje prava djeteta

Odbor za dodjelu Nagrade, kojeg osniva Hrvatski Sabor, odlučio je Nagradu za životno djelo, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece dodijeliti prof. dr. sc. Marini Ajduković.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajni doprinos promicanju prava djeteta, koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece kao i onima koji su „označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske“.

Popis obavijesti