Postupak upisa na studijske programe Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2023./2024.

Poštovane maturantice i poštovani maturanti,

hvala vam što ste odabrali jedan od studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za nastavak svog obrazovanja. Nadamo se da će Vam studiranje na našem Fakultetu biti uspješno i ugodno. Prvi korak u tome je vaš upis na prvu godinu studija. Da bi taj upis za vas protekao što je moguće jednostavnije, molimo vas da slijedite ove upute. Upute se primjenjuju za upise na sljedeće studijske programe:

- Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

- Stručni prijediplomski studij Javna uprava

- Stručni prijediplomski Porezni studij

- Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad

 

Upisi se obavljaju isključivo online

Upisi na sve naše studijske programe provode se online, bez potrebe za osobnim dolaskom na Fakultet.

Svu potrebnu dokumentaciju dostavljate u elektroničkom obliku, a na isti način ćete primiti i potvrde o uspješnom izvršenju upisa na naš studijski program, te podatke za pristupanje aplikaciji i elektroničkim sustavima koje koristimo.
 

Rang lista za upis na pojedini studijski program

Na mrežnoj stranici Postani student (https://www.postani-student.hr) 18. rujna bit će objavljene konačne rang liste za upise na sve studijske programe u Republici Hrvatskoj, pa tako i na studijske programe našeg Fakulteta. Temeljem ovih lista saznat ćete jeste li stekli pravo upisa na naš Fakultet.

 

Aplikacija za upis na naš Fakultet

Nakon objave rang lista za upise na fakultete, kandidatkinje i kandidati koji su stekli pravo upisa na naš Fakultet moraju popuniti podatke u fakultetsku aplikaciju, koja će biti dostupna na mrežnoj adresi: https://www.pravo.unizg.hr/upisi/start.

Fakultetskoj aplikaciji pristupate sa svojim OIB-om.


Aplikacija će biti aktivirana u ponedjeljak, 18. rujna 2023. od 18 sati, a bit će otvorena do srijede 20. rujna 2023. do 11 sati.

 

U aplikaciju će biti potrebno unijeti sljedeće osobne podatke:

-    Ime i prezime

-    OIB

-    Upisni broj s rang liste koji Vam je dodijeljen na mrežnoj stranici Postani student

-    Poštansku adresu prebivališta (adresa sa osobne iskaznice)

-    Adresu elektroničke pošte - molimo da upišete adresu elektroničke pošte koju koristite i redovito pregledavate iz razloga što će Vam na ovu adresu dolaziti sve daljnje upute potrebne za upis.
Za svaki slučaj molimo da provjeravate i pretinac spam – neželjena pošta

-    Kontakt broj mobitela ili telefona

 

Nadalje, u aplikaciju će biti potrebno priložiti:

-    Portret u elektroničkom formatu (potrebna za upisni list i izradu Studentske iskaznice). Upute za izradu portreta dostupne su ovdje.

-    Obostrano skeniranu osobnu iskaznicu ili skeniranu putovnicu na stranicama koje sadrže fotografiju i osobne podatke (potrebno za provjeru identiteta). Upute za skeniranje dostupne su ovdje.


Uplata upisnine

Svi studenti koji se upisuju na Fakultet plaćaju upisninu u iznosu od 39,82 € / 300,00 kn.

Upute za uplatu upisnine dostupne su OVDJE.

Uplatu je potrebno obaviti tako da bude evidentirana na računu Fakulteta najkasnije do srijede 20. rujna 2023. do 11 sati.


Uplata školarine

Školarinu su obvezni uplatiti: 

a) kandidati koji su u statusu redovnog studenta, a sami snose troškove studija, i 

b) kandidati koji se upisuju u statusu izvanrednog studenta.

Upute za uplatu školarine dostupne su OVDJE.
 

Školarina se može uplatiti:

a) Jednokratno

b) U dvije rate – svaka rata u iznosu od 477,80 € / 3.600,00 kn

 
Jednokratnu uplatu ili uplatu prve rate je potrebno obaviti tako da bude evidentirana na računu Fakulteta najkasnije do srijede, 20. rujna 2023. do 11 sati.

Uplatu druge rate je potrebno obaviti tako da bude evidentirana na računu Fakulteta najkasnije do srijede, 31. siječnja 2024. do 12 sati.

NAPOMENA: Potvrde o uplatama na račun Fakulteta student je dužan dostaviti na zahtjev Fakulteta, a čuvati ih do završetka studiranja.
 

Upis predmeta


Studenti koji se upisuju na studij prava biti će obavezni upisati jedan seminar u ljetnom semestru, a studenti koji se upisuju na studij socijalnog rada biti će obavezni upisati jedan seminar u zimskom i jedan seminar u ljetnom semestru, te jedan izborni predmet u ljetnom semestru.

Studenti svih studijskih programa biti će obavezni upisati jedan strani jezik struke (engleski ili njemački).

Odabir će se raditi putem fakultetske aplikacije.

 

Popunjavanje aplikacije i potvrda o primljenoj dokumentaciji

Nakon što popunite tražene osobne podatke i priložite u elektroničkom formatu portret, potpis, presliku osobne iskaznice ili putovnice, dobit ćete potvrdu da su vaši podaci i dokumenti primljeni, te da ste uspješno izvršili upis u fakultetsku aplikaciju.

Na račun s kojeg ste izvršili online upis biti će Vam poslana ista potvrda.

Studentska služba Fakulteta će nakon toga obaviti potrebne provjere i potvrditi upis u ISVU sustav, te Vas u slučaju nepotpune ili netočne prijave kontaktirati putem e-pošte koju ste naznačili u fakultetskoj aplikaciji za upis.

 

Potvrda o uspješno izvršenom upisu na Fakultet

Nakon provjere i upisa u ISVU sustav, do petka 22. rujna ćete putem elektroničke pošte dobiti:

-    Potvrdu o uspješnom izvršenju upisa na studijski program

-    Pristupne podatke za sustav AAI@EduHr


Po primitku AAI identiteta obavezni ste postupiti sukladno uputama o aktivaciji i prijavi na sustav, koje će se nalaziti na poslanom AAI identitetu.

AAI identitet Vam omogućava spajanje na Studomat, informacijske resurse Fakulteta i sustav e-Građani, gdje možete preuzeti potrebne potvrde o upisu na studij za potrebe ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje i druge svrhe.

Molimo da do 22. rujna redovno kontrolirate svoj mail kojeg ste ostavili u fakultetskoj aplikaciji, te također kontrolirate i spam – neželjenu poštu iz razloga što ćete dobivenom AAI identitetu biti obavezni promijeniti lozinku unutar 48 sati od kreiranja.

Ukoliko ne promijenite lozinke u zadanom periodu neće biti moguće preuzeti potvrdu o upisu, pristupiti studomatu i studentskom mailu.


Više o sustavu AAI@EduHr i upute o promjeni lozinke dostupno je OVDJE.

 

Informacije o danima orijentacije i početku nastave

Nakon što primite podatke potrebne za spajanje na sustav AAI@EduHr, obavezni ste koristiti službenu fakultetsku adresu e-pošte putem koje ćete dobivati sve daljnje obavijesti, uključujući informacije o održavanju Dana orijentacije i početku nastave.

 

Troškovi nastali zbog nepopunjenog upisnog mjesta

U skladu s Općim uvjetima sudjelovanja u postupku prijave i polaganja ispita državne mature te prijave na studijske programe (https://www.postani-student.hr/Ucenici/OpciUvjeti.aspx), korisnicima koji prije objave konačnih rang-lista nisu odjavili studijski program Pravnog fakulteta na kojemu ne namjeravaju studirati, a objavom konačnih rang-lista ostvare pravo upisa, no ne upišu ga, Pravni fakultet zaračunat će oportunitetne troškove nastale zbog nepopunjenoga upisnog mjesta u iznosu od 557,43€.

 

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati na:

- adresu e-pošte: upisi-brucosi@pravo.hr