Osobna iskaznica ili putovnica

Ako se koristi osobna iskaznica, ona mora biti čitljivo skenirana s obje strane, i poslana u JPG ili PNG formatu.

Ako se umjesto osobne iskaznice koristi putovnica, skeniraju se stranice na kojima se nalaze fotografija i osobni podaci, u JPG ili PNG formatu.


Poželjno je da ime datoteke odgovara strukturi: Prezime Ime_osobna