SOCIAL INCLUSION AND LIVING IN COMMUNITY FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY:
Social Inclusion and Living in Community for Persons with Intellectual Disability

U okviru UNIC projekta, 25. svibnja 2023. od 15:00 do 17:15 održat će se online radionica (Virtual Meeting Platform) na temu "Social Inclusion and Living in Community for Persons with Intellectual Disability”, koju organiziraju Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilište Deusto u Bilbaou.

Događaj će biti usmjeren na razmjenu iskustava između dva grada – Zagreba i Bilbaa na području socijalne uključivosti osoba s intelektualnim teškoćama, a raspravljat će se o različitim aspektima procesa deinstitucionalizacije i inkluzivnosti, uključujući glavne zapreke i mogućnosti njihovog rješavanja.

Više informacija, kao i poveznicu za registraciju, možete pronaći u letku.