ODRŽIVI ZAGREB:
UNIC Gradski laboratoriji 2021: Otporan Zagreb (14.05. – 25.05.2021.)

Grad Zagreb je tijekom 2020. i 2021. godine iznenada suočen s nekoliko velikih kriza koje će obilježiti čitave generacije i s čijim će se posljedicama Zagreb nositi čitavo desetljeće. 

Zagreb se, kao i ostatak Hrvatske, Europe i svijeta nosi sa svim izazovima korona krize, a teret kriza naglo je povećan kada je 22.03.2020. pogođen razornim potresom. Nakon razornog potresa, u srpnju je Zagreb suočen s velikom poplavom, da bi ponovno proživio tešku epidemiološku jesen i konačno krajem 2020. godine snažno osjetio nova dva razorna potresa u središnjoj Hrvatskoj. Pored svega navedenog, Zagreb i Hrvatsku očekuju naknadne krize, poput ekonomske krize, krize mentalnog zdravlja i narušene dobrobiti stanovnika, već ranije krize uzrokovane klimatskim promjenama, potencijalne političke krize… 

No, Zagreb kao glavni grad Hrvatske ima brojne kapacitete i resurse, a prije svega ističu se ljudski resursi, znanja i ekspertiza koja postoje u akademskoj zajednici, brojnim privatnim i javnim organizacijama, kao i snažan civilni sektor koji je od početka bio mobiliziran. Zagreb ima i brojne prirodne resurse, kao i snažan politički i geoprometni značaj. 

Kakav će Zagreb izaći nakon svih ovih kriza? Hoće li krize biti prilika da se unaprijede brojni aspekti kvalitete života, steknu nove vještine, razviju nova rješenja? Odgovor na ova pitanja ovisi o njegovim kapacitetima otpornosti. Kapaciteti otpornosti su načini kako se lokalni resursi stavljaju u funkciju te procesi, odluke, djelovanja koja omogućuju adekvatan odgovor na krizu. Kapaciteti otpornosti omogućuju i adekvatnu anticipaciju budućih rizika i kriza, pa i njihovo izbjegavanje. 

Projekt UNIC Europskog sveučilišta postindustrijskih gradova koji se od 2020. godine provodi u suradnji 8 europskih sveučilišta kao jednu od svojih važnih komponenti ima pokretanje gradskih laboratorija. Gradski laboratoriji zamišljeni su kao fizička ili virtualna mjesta rasprave radi utvrđivanja ključnih izazova i generiranja potencijalnih rješenja povezanih s pitanjima s kojima se suvremeni gradovi suočavaju.  

U sklopu Gradskog laboratorija 2021: Otporan Zagreb nastojati će se dati doprinos jačanju kapaciteta otpornosti grada Zagreba, i to kroz sljedeće ishode:

1) generiranje pitanja koja donositeljima odluka i relevantnim dionika mogu poslužiti kao instrument samoprocjene ključnih izazova s kojima se susreće grad kao i kapaciteta otpornosti

2) mapiranje jakih strana, tj. područja u kojima su razvijeni kapaciteti otpornosti

3) detektiranje slabih strana, tj. područja u kojima su nedostatno razvijeni kapaciteti otpornosti i formulacija problema 

4) generiranje prijedloga rješenja koji će ojačati nedostatno razvijene kapacitete otpornosti 

5) implementacija nekih od rješenja kojima se osnažuju kapaciteti otpornosti


Ostvarivanje predviđenih ishoda proći će kroz nekoliko faza

I. SVIBANJ 2021- POKRETANJE LOKALNOG POP-UP GRADSKOG LABORATORIJA u sklopu kojeg će se ostvariti ishodi 1) generiranje pitanja koja donositeljima odluka i relevantnim dionika mogu poslužiti kao instrument samoprocjene ključnih izazova s kojima se susreće grad kao i kapaciteta otpornosti; 2) mapiranje jakih strana, tj. područja u kojima su razvijeni kapaciteti otpornosti; 3) detektiranje slabih strana, tj. područja u kojima su nedostatno razvijeni kapaciteti otpornosti i formulacija problema 

II. LIPANJ 2021- Virtualna međunarodna platforma /međunarodni Hackathon sa partnerskim UNIC Sveučilištem za generiranje prijedloga rješenja

III. RUJAN 2021- Implementacija nekih od rješenja kojim se osnažuju kapaciteti otpornosti


Sve sekcije prvog gradskog laboratorija održati će se u periodu od 14. do 25. svibnja 2021. godine. u online formatu, i to prema niže navedenom rasporedu. 

Ovim putem Vas pozivamo da sudjelujete u radu prvog gradskog laboratorija, i to u sekciji/sekcijama prema vlastitom izboru. Sve sekcije biti će održane putem online platformi, a poveznicu ćete dobiti nakon što napravite prijavu putem kratkog obrasca.

Molimo Vas da prijavu izvršite najkasnije do 16.05.2021. putem obrasca
https://forms.gle/ZfckX45TrBUaKe7a9

Za sva dodatna pitanja slobodno se javite voditeljima gradskih laboratorija, prof.dr.sc. Ninu Žganecu nzganec@pravo.hr ili doc.dr.sc. Ani Opačić na ana.opacic@pravo.hr 

PRVI POP-UP GRADSKI LABORATORIJ 2021: OTPORAN ZAGREB

Upravljanje i ljudski resursi u doba kriza    
14.05.2021.    12-14 sati

Sustav upravljanja krizama u zajednici
17.05.2021.    14 – 16 sati

Krize i ranjive skupine 
19.05.2021.    12-14 sati

Izgradnja vizije razvoja zajednice tijekom i nakon kriza te održavanje pozitivnog duha zajednice   20.05.2021.    12-14 sati

Financijska pismenost i upravljanje financijskim resursima kao doprinos razvoju otpornosti grada    
20.05.2021.    12 – 14 sati

Razvoj socijalnog kapitala kao temelj jačanja otpornosti    
20.05.2021.    17 -19 sati

Tehnološka i inovativna rješenja za suočavanje s krizama    
24.05.2021.    13-15 sati

Komunikacija i odnosi u zajednici tijekom kriza    
24.05.2021.    13 – 15 sati

Prirodni resursi u funkciji jačanja otpornosti grada na krizne događaje    
25.05.2021.    12 – 14 sati

Dostupnost javnih službi i usluga za građane tijekom kriza    
25.05.2021.    13-15 sati

 

 


UNIC Gradski laboratorij 2021: Otporan Zagreb, faza II.

Poziv na Virtualnu međunarodnu platformu 29. i 30.06.2021.

Dragi/e i poštovani/e, 
Studenti/ce, nastavnici/ce, djelatnici/e Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica 
Stručnjaci/stručnjakinje u javnom, privatnom i civilnom sektoru
Predstavnici/e lokalne samouprave Grada Zagreba
Građani i građanke, predstavnici medija

Ovim putem vas pozivamo na nastavak naših aktivnosti u sklopu UNIC Gradskih laboratorija 2021. Otporan Zagreb, Faza 2. 
Kao što smo najavili, detekcija problema samo je prvi korak kojeg želimo nastaviti osmišljavanjem rješenja (faza 2) i njihovom implementacijom u praksi (faza 3).

Ove godine bavimo se temom otpornosti grada Zagreba uslijed aktualnih višestrukih kriza. Zahvaljujući sudjelovanju 184 sudionika i više od 260 uključivanja u 10 sekcija prvog ciklusa gradskih laboratorija, dobili smo detaljniju sliku gdje Zagreb ima jake kapacitete otpornosti, a u kojim bi se područjima oni trebali još nadograđivati. Detaljniji izvještaj biti će uskoro i javno dostupan.

Na temelju više od 20 sati naših virtualnih diskusija tijekom svibnja 2021. godine, utvrdili smo sljedeća četiri problema čije bi rješavanje značajno unaprijedilo kapacitete otpornosti grada Zagreba:

  1. Nedostatak cjelovitog sustava upravljanja krizama od prevencije, preko reagiranja i postupanja do oporavka te izostanak vizije o razvoju grada u budućnosti
  2. Neadekvatno komuniciranje u krizama 
  3. Nedovoljna senzibiliziranost za specifičnosti ranjivih društvenih grupa i nedostatak inkluzivne perspektive u sustavu upravljanja krizom
  4. Nedostatna znanja, vještine i usvojeni obrazac ponašanja građana i stručnjaka o djelovanju u krizama, o prevenciji rizika do aktiviranja različitih resursa koji mogu pomoći u nošenju s krizama

Ove probleme ćemo donijeti u drugu fazu gradskih laboratorija te vas pozivamo da aktivno doprinesete generiranju rješenja. Tome će nam uvelike pomoći partnersko Sveučilište u Corku te tim profesorice Karen Neville. Prof.dr.sc. Karen Neville  je osnivačica i direktorica Centra za otpornost (Centre for Resilience and Business Continuity) koji je na temelju niza kolaborativnih EU projekata iz FP7 i Horizon programa razvio impresivan sustav za upravljanje krizama i jačanje otpornosti grada. 

Više na: http://crbc.ucc.ie/, https://www.cubsucc.com/faculty-directory/dr-karen-neville/


Program rada virtualne platforme u drugoj fazi UNIC Gradskog laboratorija 2021: Otporan Zagreb

29.06.2021., Utorak 

14.00 – 16.00 Lokalna radionica i generiranje rješenja za Zagreb 

30.06.2021., Srijeda 

Zajednička radionica Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Corku

12.00 – 13.30 Prezentacija primjera iz Corka za postupanja u krizama

13.30 – 14.30 Zajednička radionica (4 grupe) radi generiranja rješenja za Zagreb

14.30 - 16.00 Diskusija i zaključci


Prijave na ovaj ciklus gradskih laboratorija možete učiniti putem sljedeće poveznice
https://forms.gle/N9GgETHXnAXxhM389

Sve dodatne upite možete uputiti na nzganec@pravo.hr ili ana.opacic@pravo.hr 

Letak

Poziv