DAN UNIC-A (UNIC DAY) 16. PROSINCA 2022.:
Dan UNIC-A (UNIC DAY) 16. prosinca 2022.

U organizaciji studenata koji aktivno sudjeluju u UNIC-ovim aktivnostima te s ciljem promocije UNIC-a, njegovih vrijednosti i ciljeva, 16. prosinca se na Fakultetu elektrotehnike i računarstva održao UNIC Day, događaj zamišljen kao interaktivni skup predavanja, radionica i razgovora između studenata, nastavnika/znanstvenika i gospodarstvenika o temama koje su obuhvaćene UNIC-ovim projektom (postindustrijski gradovi, izrazita raznolikost, (zelena) mobilnost i sl.), a koje su ujedno važne svim dionicima UNIC-a. 

Nakon uvodnog i pozdravnog govora voditelja UNIC projekta Sveučilišta u Zagrebu, dekana Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Ivana Koprića, uslijedila su izlaganja i rasprave nastavnika i studenata uključenih u projekt, u kojima su sudionicima predstavljeni dosad ostvareni rezultati projekta te izloženi očekivani rezultati u budućem razdoblju. Posebno valja istaknuti kako su se u ovom dijelu programa moderatorima pridružili studenti koji su već sudjelovali u nekoj od aktivnosti UNIC-a (studentska razmjena, pohađanje radionica, sudjelovanje u radu gradskih laboratorija i sl.). U okviru UNIC dana održao se i okrugli stol na temu jačanja suradnje između Sveučilišta, Grada, lokalne zajednice, gospodarstva i studenata, a u kojemu su sudjelovali predstavnici navedenih dionika.

U drugom dijelu programa studenti su sudjelovali u kreativnim radionicama koje su se bavile različitim, za Sveučilište i Grad važnim temama (sveučilišni kampus, zelena mobilnost i sl.). Cilj radionice bio je da studenti s različitih sastavnica, podijeljeni u skupine i interdisciplinarnim pristupom, uz pomoć mentora, ponude rješenja za neke od prepoznatih izazova Sveučilišta u Zagrebu, ali i samog grada Zagreba. U završnom dijelu programa studenti su predstavili svoje zaključke s pojedinih radionica, što je bilo popraćenom i zanimljivim komentarima i raspravom svih sudionika.