POSTANI ISTRAŽIVAČ U PROJEKTU TODO! POZIV STUDENTIMA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA:
Postani istraživač u projektu TODO! Poziv studentima poslijediplomskih studija

Rok za prijavu je produžen do 15. travnja 2021.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedan je od partnera projekta Obzor 2020 TODO - Twinning Open Data Operational (http://todo-project.eu) čiji je cilj jačanje izvrsnosti i istraživačkih kapaciteta Sveučlišta u Zagrebu u odnosu na istraživanja otvorenih podataka odnosno istraživanja temeljnih na otvorenim podacima kao i potaknuti ponudu i kvalitetu otvorenih podataka od strane institucija. U sklopu aktivnosti istraživača s Pravnog fakulteta, fokus je na pitanjima upravljanja otvorenim podacima (pravni okvir, politika, institucije, odnosi među dionicima, zaštita korisnika), fiskalnim aspektima, licencima (Creative Commons I dr.), zaštiti osobnih podataka te drugih ograničenja, kao i istraživačka pitanja koja se odnose na dostupnost podataka i otvorene podatke kao istraživački resurs. U odnosu na pojedine vrste otvorenih podataka, istraživački interes je na institucionalnim podacima, propisima i sudskim i upravnim odlukama (legal data), fiskalnim podacima, kao i podacima iz različitih sektora (izbori, ekonomski, okoliš, promet, kaznenopravni, obrazovanje i znanost, socijalna skrb,  zemljišne knjige i katastar, i dr.). 

Zajedno s partnerima sa Sveučilišta u Zagrebu (Geodetski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike, Prometni fakultet, Agronomski fakultet), Tehničkim Sveučilištem u Delftu (Nizozemska) i Egejskim sveučilištem (Grčka) na projektu se provodi aktivnost razvoja kapaciteta mladih istraživača (Early Stage Researchers – ESR) u području otvorenih podataka stavljajući naglasak na interdisciplinarnost i multidomenski pristup. 

Pozivamo Vas da se prijavite za sudjelovanje i iskoristite mogućnosti koje projekt nudi mladim istraživačima: on-line trening (obavezan, početak 19.4.), mentorstvo i podrška od strane eminentnih znanstvenika te fakultativno sudjelovanje u istraživačkim seminarima i konferencijama, kao i boravak u stranim partnerskim institucijama, rad u međunarodnom i interdisciplinarnom okruženju i niz drugih pogodnosti.  

Prijave su otvorene do 15. travnja 2021., putem kratkog upitnika na poveznici:  http://science.geof.unizg.hr/todo/course/index.php?categoryid=1  

Izbor će se obaviti temeljem motivacijskog pisma i područja istraživanja (u kojoj mjeri je vaše istraživanje povezano s otvorenim podacima, u smislu njihovog korištenja za potrebe istraživanja ili analize pravnih aspekata otvorenih podataka i ponovne uporabe informacija). Prednost imaju doktorandi kao i studenti specijalističkih studija koji za temu završnog rada namjeravaju usmjeriti u pitanja otvorenosti podataka. Odluka o prihvaćenim prijavama za TODO-ESR program bit će donesena 12. travnja 2021.

Za sve dodatne informacije slobodno se javite voditeljici tima izv.prof.dr.sc. Anamariji Musa na adresu: amusa@pravo.hr ili suradnici na projektu dr.sc. Petri Đurman na pdurman@pravo.hr 

Tim Pravnog fakulteta na projektu TODO
https://www.pravo.unizg.hr/todo
https://todo-project.eu/ 
 

Call for Early Stage Researchers – Spring 2021 Call