NAJAVA:
Nacionalna konferencija o otvorenim podacima - NODC2021

Od 20. do 22. rujna 2021. održat će se Nacionalna konferencija o otvorenim podacima - NODC2021. Konferencija će se održati u hibridnom načinu (za online i  "prisustvo uživo"). Za sudjelovanje u NODC2021 registracija je moguća putem obrasca za registraciju. Uz eminentne uvodne govornike, u sklopu konferencije održat će se panel diskusije s nekoliko disciplinarnih sesija (pravo, agronomija, geodezija, informatika i organizacija, računarstvo, promet i transport) u području otvorenih podataka. Također, održat će se dvije radionice za sudionike koji žele saznati više o konceptu otvorenih podataka ("Otvoreni podaci za početnike" i "Pokaži mi podatke! - Mapiranje otvorenih podataka za početnike").

NODC2021 se organizira u sklopu Obzor 2020 Twinning Open Data Operational (857592 – TODO) projekta s ciljem diseminacije dosadašnjih rezultata projekta i trenutnih aktivnosti svim interesnim skupinama u Republici Hrvatskoj iz područja otvorenih podataka. Za više informacija o NODC2021 posjetite službenu web stranicu projekta TODO (todo-project.eu) na kojoj će biti objavljeni detalji o konačnom programu, važnim datumima, registraciji sudionika, govornicima, i sl.)."

Prisustvovanje uživo biti će moguće samo uz predočenje EU digitalne COVID putovnice.