H2020 TWINNING OPEN DATA OPERATIONAL (TODO):
O projektu Twinning Open Data Operational – TODO

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedan je od partnera trogodišnjeg projekta Obzor 2020 Twinning Open Data Operational (TODO 2019-2022) čiji je cilj jačanje izvrsnosti i istraživačkih kapaciteta Sveučlišta u Zagrebu u odnosu na istraživanja otvorenih podataka odnosno istraživanja temeljnih na otvorenim podacima kao i potaknuti ponudu i kvalitetu otvorenih podataka od strane institucija. 

Ovaj trogodišnji projekt provodi se od 1.10.2019. do 30.9.2020., a financiran je u okviru Horizon 2020 Widespread programa potpore istraživanjima I inovaciji u ukupnom iznosu 799.988,00 € (Grant Agreement Number 857592 – TODO). 

Projekt je usmjeren na unaprjeđenje interdisciplinarnog pristupa i inovacijskog kapaciteta Sveučilišta u Zagrebu u korištenju otvorenih podataka. Uz Pravni fakultet, u projekt je uključeno još pet sastavnica zagrebačkog Sveučilišta  - Geodetski fakultet koji je ujedno i koordinator projekta (izv.prof.dr.sc. Dražen Tutić u prvoj odnosno izv.prof.dr.sc. Ana Kuvedžić Divjak u druge dvije godine projekta), Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti i Agronomski fakultet) dok su inozemni partneri projekta Tehnološko Sveučilište Delft (Nizozemska) i Egejsko Sveučilište (Grčka), među najistaknutijim svjetskim istraživačkim centrima za otvorene podatke.

Na projektu će aktivno sudjelovati 39 znanstvenika i suradnika partnerskih sveučilišta, te će uz podršku domaćih i međunarodnih stručnjaka biti pokrenute inicijative za istraživanja u području otvorenih podataka.

Projektni tim Pravnog fakulteta čine: 

  • izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, voditeljica tima  
  • izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić 
  • doc. dr. sc. Tihomir Katulić 
  • doc. dr. sc. Marko Jurić 
  • dr. sc. Petra Đurman
     

Projektni tim Pravnog fakulteta uz upravljanje radnim paketom WP4 Collaboration and Knowledge Sharing te tri projektna zadatka  i dodatna dva rezultata projekta, u okviru projekta fokusirat će se na pitanja upravljanja otvorenim podacima (pravni okvir, politika, institucije, odnosi među dionicima, zaštita korisnika), fiskalne aspekte, licence te osobne podatke kao istraživačka pitanja koja se odnose otvorene podatke kao istraživački resurs. U odnosu na pojedine vrste otvorenih podataka, istraživački interes je na institucionalnim podacima, propisima i odlukama (legal data), fiskalnim podacima.

Sva pitanja o aktivnostima projekta molimo uputiti voditeljici projektnog tima na e-mail amusa@pravo.hr 

Više informacija o projektu, projektnim aktivnostima i događanjima moguće je pronaći na službenoj stranici TODO projekta http://todo-project.eu/

kao i profilima

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/todo-euproject/
Twitter https://twitter.com/TodoProject  @TodoProject 
Facebook https://www.facebook.com/TwinningOpenDataOperational/
Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Todo_Project 
Academia.edu https://unizg.academia.edu/TwinningOpenDataOperational