PRIJEM STUDENTICA/STUDENATA U DEKANAT:
Prijem studenata u Dekanat

Imate li pitanje ili problem koji želite riješiti? Vrata Dekanata otvorena su za konzultacije u sljedećem terminu:

 

DEKAN

Prof. dr. sc. IVAN KOPRIĆ
petak: 12 - 13  sati


PRODEKANICA za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju i upravljanje kvalitetom

Prof. dr. sc. IRIS GOLDNER LANG
Utorak: 11 - 12 sati


PRODEKANICA za znanost, inovacije, transfer znanja i cjeloživotno obrazovanje

Prof. dr. sc. ELIZABETA IVIČEVIĆ KARAS
Srijeda: 10 - 11  sati


PRODEKANICA za nastavu, mobilnost, studente i studijske programe 

Prof. dr. sc. MIRELA KREŠIĆ 
Ponedjeljak: 11 - 12  sati


PRODEKAN za financije i poslovanje

Izv. prof. dr. sc. MARIO KREŠIĆ
Srijeda: 10 - 11  sati


Predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije

Prof. dr. sc. FRANE STANIČIĆ
Četvrtak: 12 - 13.30 sati (Ćirilometodska 4, soba 11, dvorište)


Predstojnica Studijskog centra socijalnog rada

Izv. prof. dr. sc. GORDANA BERC
Četvrtak: 12 - 13.30 sati (Nazorova 51)
 

Dekan i prodekani mogu primiti studentice/studente i u drugim terminima osim gore navedenih, uz prethodnu najavu na dekanat@pravo.hr.