CIEL

CIEL – European Master in Comparative, International and European Law

Želiš studirati u Barceloni, Dublinu, Mannheimu, Toulouseu, Antwerpenu ili Maastrichtu i istovremeno ostvariti međunarodnu kvalifikaciju? Pravni fakultet u Zagrebu surađuje sa šest drugih europskih sveučilišta kako bi ti ponudio poseban program razmjene u kontekstu ERASMUS-a. CIEL je osmišljen tako da studenti koji uspješno završe program uz magisterij dobivaju certifikat European Master in Comparative International and European Law (CIEL).

Pravni fakultet član je međunarodne mreže pravnih fakulteta CIEL čiji je cilj poticanje mobilnosti studenata koji studiraju komparativno, međunarodno ili europsko pravo na diplomskoj razini na jednom od partnerskih sveučilišta:

 • Maastricht University (The Netherlands)
 • Universitat Pompeu Fabra (Spain)
 • Universite De Toulouse 1 Capitole (France)
 • University of Antwerp (Belgium)
 • University of Mannheim (Germany)
 • University College Dublin (Ireland)

Partnerska sveučilišta dogovorila su suradnju u osnivanju novog programa koji omogućuje svojim studentima da studiraju najmanje jedan semestar na partnerskom sveučilištu koje nije njihovo matično sveučilište te da po završetku studija prime poseban certifikat pod nazivom European Master in Comparative, International and European Law (ClEL) ako zadovoljavaju uvjete mobilnosti unutar mreže te uvjete za završetak studija u svojoj matičnoj ustanovi.

 

Kada sudjelovati

Sudjelovanje u CIEL programu preporučuje se na 4. i 5. godini studija. Obično svoj diplomski rad pišete na 5. godini studija. Međutim, kada sudjelujete u programu CIEL, od vas se očekuje da postavite temelje svog završnog rada tijekom boravka na studijskoj razmjeni u inozemstvu.
To bi značilo da ste već prije odlaska odabrali mentora i temu svog diplomskog rada.

 

Gdje sudjelovati

Na jednom od partnerskih sveučilišta:

 • Maastricht University (The Netherlands)
 • Universitat Pompeu Fabra (Spain)
 • Universite De Toulouse 1 Capitole (France)
 • University of Antwerp (Belgium)
 • University of Mannheim (Germany)
 • University College Dublin (Ireland)

 

Uvjeti za sudjelovanje

 1. student mora biti upisan u najmanje 4. godinu diplomskog studija prava
 2. student mora imati položen odgovarajući jezični test (npr. IELTS sa 6,5 ​​bodova, TOEFL Internet s 90 ili ekvivalentne kvalifikacije)

 

Uvjeti za dodjelu certifikata

1. student mora uspješno završiti studij prava na matičnoj ustanovi
2. student mora provesti najmanje jedan semestar na razmjeni u sklopu Erasmus+ programa  na jednom od partnerskih sveučilišta i steći najmanje 30 ECTS-a na tom sveučilištu
3. student mora imati obranjen diplomski rad, s dva mentora (jedan s matične institucije i jedan sa sveučilišta domaćina na razmjeni), na jeziku dogovorenom između partnerskih sveučilišta. Ocjena će biti dana na osnovu zahtjeva matičnog sveučilišta od strane oba mentora. Dužnost je studenta da pronađe mentore i osigura da će tema biti odobrena na matičnom sveučilištu.