PROMJENE U LA-U:
Promjene u LA-u

Ugovor o učenju može se mijenjati samo uz suglasnost svih potpisnika, a sve promjene moraju biti navedene pod kategorijom Changes to the Learning Agreement. Student šalje prvotno odobreni LA u  PDF formatu i promjene LA-a (sve potpisano i pečatirano od strane institucije) na mail ECTS  koordinatoru i isključivo s ECTS koordinatorom dogovara promjene (paziti da minimalni broj ECTS bodova u semestru i dalje bude sukladan s trajanjem mobilnosti, npr. za 5 mjeseci 25 ECTS-a).
U tablicama LA-a u kojima se vrše promjene (A2 i B2) pod “Total (Number of ECTS)” potrebno je upisati stanje ECTS bodova koje student ima za semestar na razmjeni nakon promjena (a ne zbroj ECTS-a izbrisanih i dodanih kolegija). Kada matična institucija (ECTS koordinator) odobri promjene, student će na mail dobiti sken potpisanih i pečatiranih promjena LA-a.