PRIJAVE NA STRANO SVEUČILIŠTE:
Prijave na strano sveučilište

Po izvršenoj nominaciji od strane Ureda za međunarodnu suradnju PFZG-a, strano sveučilište će stupiti u kontakt s nominiranim studentom putem maila. Molimo provjeravati redovno svoju pristiglu email poštu na email korisničkom računu kojeg ste naveli u samoj prijavi.
Sve podatke koje je strano sveučilište zatražilo od studenta, student je dužan samostalno dostaviti stranom sveučilištu. Dostavljanje zatraženih podataka i poštivanje zadanih rokova je u potpunosti dužnost studenta.