NOMINACIJE NA STRANO SVEUČILIŠTE:
Nominacije na strano sveučilište

Po objavi službenih rezultata natječaja Ured za međunarodnu suradnju PFZG-a nominira Erasmus+ studente na strano sveučilište.
Studente koji idu na studijski boravak preko bilateralnih sporazuma Sveučilišta u Zagrebu nominira Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Druge nominacije ovise o vrsti razmjene.
Po izvršenoj nominaciji od strane Ureda za međunarodnu suradnju PFZG-a, strano sveučilište će stupiti u kontakt s nominiranim studentom putem maila. Molimo provjeravati redovno svoju pristiglu email poštu na email korisničkom računu koji ste naveli u samoj prijavi.