FAQ

Blokirana smart X-kartica ("X-ica") za vrijeme mobilnosti - Erasmus+ studenti

Za vrijeme mobilnosti na stranom sveučilištu, odlaznim Erasmus+ studentima će mirovati prava isključivo vezana uz subvencioniranu prehranu.

 

Polaganje ispita za vrijeme trajanja mobilnosti

Studenti koji odlaze na studijski boravak ili stručnu praksu u sklopu redovitog preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija za vrijeme trajanja mobilnosti mogu polagati ispite na matičnoj instituciji.