ERASMUS+:
Erasmus+

Učenje kroz mobilnost (Learning Mobility) – mobilnost pojedinaca u svrhu učenja i usavršavanja
Erasmus+ omogućuje osposobljavanje i stručno usavršavanje zaposlenima u obrazovanju, i to nastavnom i nenastavnom osoblju. Stručno usavršavanje u inozemstvu može uključivati razdoblja praćenja ili promatranja rada (job shadowing), programe profesionalnog razvoja ili tečajeve za usavršavanje određenih kompetencija.

U okviru programa Erasmus+ podupire se stručno usavršavanje u odgojno-obrazovnim ustanovama i relevantnim organizacijama izvan obrazovnog sektora. Mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima profesionalnog razvoja dostupne su svim osobama zaposlenima u obrazovnom sektoru, neovisno o području u kojem rade.

 

Uvjet

U okviru programa Erasmus+ podupire se stručno usavršavanje osoblja na visokim učilištima.
Možete dobiti potporu za usavršavanje na visokom učilištu u nekoj od zemalja sudionica u
programu ili partnerskih zemalja. Ako ste zaposleni na visokom učilištu u državi sudionici u
programu, možete se usavršavati i u organizaciji izvan obrazovnog sektora u zemlji sudionici
u programu ili partnerskoj zemlji.

 

Trajanje

Razdoblje osposobljavanja tj. stručnog usavršavanja između dvije države sudionice u
programu mora trajati najkraće dva dana, a najdulje dva mjeseca. U trajanje nije uključeno
vrijeme putovanja. Tijekom boravka u inozemstvu vrijeme osposobljavanja tj. stručnog
usavršavanja mora iznositi najmanje osam sati dnevno.

 

Prijava

Mobilnost unutar EU-a – Erasmus+ KA131

 • prijave 1x godišnje (početkom godine, cca. veljača, mogući produžetci natječaja
  tijekom godine)
 • odredišta: tzv. programske zemlje tj. države članice EU-a, Makedonija, Island,
  Lihtenštajn, Norveška, Turska
 • moguće razdoblje mobilnosti: od približno travnja tekuće godine
 • postupak prijave: kandidati podnose svoje prijave izravno Sveučilištu u Zagrebu

 

Mobilnost izvan EU-a – Erasmus+ KA107 / KA171

 • prijave nekoliko puta godišnje (krajem svake kalendarske godine)
 • odredišta: tzv. partnerske zemlje – ciljane institucije s kojima Sveučilište u Zagrebu
  ima bilateralni Erasmus+ međuinstitucijski ugovor o suradnji; popis partnera možete
  pronaći ovdje
 • moguće razdoblje mobilnosti: počevši od 15. studenoga tekuće godine
 • postupak prijave: kandidati podnose svoje prijave izravno Sveučilištu u Zagrebu

 

Više informacija

Za više informacija, molimo posjetiti službene stranice UNIZG-a:
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/erasmus-plus/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/dokumenti-i-obrasci/erasmus-202223-ka131/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/