ERASMUS+:
Erasmus+

Učenje kroz mobilnost (Learning Mobility) – mobilnost pojedinaca u svrhu učenja i usavršavanja Erasmus+ nudi mogućnosti za poučavanje u obrazovnim ustanovama u inozemstvu. Te su mogućnosti  predviđene za osoblje koje radi u obrazovnom sektoru, ali su otvorene i pojedincima iz drugih sektora koji su pozvani da prenesu svoje znanje i iskustvo.

Programom Erasmus+ pruža se potpora poučavanju u institucijama visokog obrazovanja (IVO) u inozemstvu. Ako radite u području visokog obrazovanja, možete poučavati u instituciji u državi sudionici u programu Erasmus+ ili partnerskoj državi.

 

Uvjet

U okviru programa Erasmus+ pruža se potpora poučavanju u institucijama visokog obrazovanja u inozemstvu. Ako ste zaposleni u području visokog obrazovanja, možete poučavati u instituciji u državi sudionici u programu Erasmus+ ili partnerskoj državi.

Kod aktivnosti podučavanja oba učilišta moraju biti nositelji Erasmus povelje u visokom obrazovanju  (ECHE) i imati potpisan međuinstitucijski sporazum.

 

Trajanje

Razdoblje poučavanja između dvije države sudionice u programu mora trajati najkraće dva dana, a najdulje dva mjeseca. U trajanje nije uključeno vrijeme putovanja. Tijekom boravka u inozemstvu vrijeme poučavanja mora iznositi najmanje osam sati tjedno (ili tijekom kraćeg vremena boravka).

 

Prijave

Mobilnost unutar EU-a – Erasmus+ KA131

  • prijave 1x godišnje (početkom godine, cca. veljača, mogući produžetci natječaja tijekom godine)
  • odredišta: tzv. programske zemlje tj. države članice EU-a, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska
  • moguće razdoblje mobilnosti: od približno travnja tekuće godine
  • postupak prijave: kandidati podnose svoje prijave izravno Sveučilištu u Zagrebu

 

Mobilnost izvan EU-a – Erasmus+ KA107 / KA171

  • prijave nekoliko puta godišnje (krajem svake kalendarske godine)
  • odredišta: tzv. partnerske zemlje – ciljane institucije s kojima Sveučilište u Zagrebu ima bilateralni Erasmus+ međuinstitucijski ugovor o suradnji; popis partnera možete pronaći ovdje
  • moguće razdoblje mobilnosti: počevši od 15. studenoga tekuće godine
  • postupak prijave: kandidati podnose svoje prijave izravno Sveučilištu u Zagrebu

 

Više informacija

Za više informacija, molimo posjetiti službene stranice UNIZG-a:
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/erasmus-plus/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/dokumenti-i-obrasci/erasmus-202223-ka131/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika