28. 9. 2018. u 14:00
Uređeno: 28. 9. 2018. u 14:00

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2017/2018.- 26. rujna 2018.

ad.2.
Prihvaća se izmjena studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija „Obiteljska medijacija“.

ad.4.
Prihvaća se izmjena studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija „Supervizija psihosocijalnog rada“.

ad.6.
Prihvaća se završni rad Nikole Milasa s naslovom „Europski uhidbeni nalog s posebnim osvrtom na ulogu i postupanje policije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Nikole Milasa s naslovom „Europski uhidbeni nalog s posebnim osvrtom na ulogu i postupanje policije“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Zoran Burić, doc. dr. sc. Ante Novokmet.

ad.7.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Vesne Orač s naslovom „Analiza primjene kreativnih tehnika u superviziji psihosocijalnog rada“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Tonija Jankovića s naslovom „Grupa kao obveznik poreza na dodanu vrijednost u svjetlu presuda Europskog suda“ u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Martine Protulipac s naslovom „Sindrom otuđenja od roditelja i obiteljska medijacija“, u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

ad.8.
a) Omeru Ćoriću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Posljedice izloženosti djece učestalim roditeljskim sukobima“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić.

b) Ivani Jakelić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Dinamika u obitelji djece s teškoćama u razvoju“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Maja Laklija.

ad.9.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog Ivane  Rugle s naslovom „Mišljenje sudionika o uspješnosti procesa obiteljske medijacije“, u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk, doc. dr. sc. Lovorka Brajković.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog Anite Barišić s naslovom „Doživljaj djelotvornosti sudjelovanja u metodskoj superviziji voditelja mjere stručne pomoći i potpore roditeljima u ostvarivanju skrbi za dijete“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana