25. 5. 2017. u 12:30

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2016/2017.- 24. svibnja 2017.

 

ad 2.

Prihvaća se završni rad Sanje Mrzlečki s naslovom „Sudjelovanje u edukacijama kao izvor stresa i osnaživanja stručnjaka: primjer poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sanje Mrzlečki s naslovom „Sudjelovanje u edukacijama kao izvor stresa i osnaživanja stručnjaka: primjer poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Damir Ljubotina.

 

ad.3.

Željki Matanov Kovač polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije odobrava se tema završnog rada s naslovom „Primjena obiteljske medijacije u rješavanju sukoba adolescenata i roditelja“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.

 

ad.4.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ester Bašić s naslovom „Zadovoljstvo boravkom u sigurnoj kući žena žrtvi obiteljskog nasilja“ u sastavu: doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Aleksandra Racz.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana