31. 3. 2017. u 12:03

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2016/2017.- 29. ožujka 2017.

 

ad 2.

Prihvaća se završni rad Katje Rajačić s naslovom „Odgovornost država članica EU za štetu nastalu povredom prava EU s posebnim osvrtom na odgovornost Republike Hrvatske“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Katje Rajačić „Odgovornost država članica EU za štetu nastalu povredom prava EU s posebnim osvrtom na odgovornost Republike Hrvatske“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević.

 

ad 3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sanje Mrzlečki s naslovom „Sudjelovanje u edukacijama kao izvor stresa i osnaživanja stručnjaka: primjer poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije“ u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Damir Ljubotina.

 

ad 4.

Dariji Mendeš polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Integracija duhovnosti u savjetovanju i psihoterapiji“. Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Gordana Berc.

 

ad 5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Snježane Bubenik s naslovom „Razvoj obiteljske medijacije u Federaciji Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji“ u sastavu: doc. dr. sc. Vanja Branica, doc. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr.sc. Josip Janković.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Željke Matanov Kovač s naslovom „Primjena obiteljske medijacije u rješavanju sukoba adolescenata i roditelja“ u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, doc. dr. sc. Danijela Šincek.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana