2. 12. 2016. u 09:36
Uređeno: 2. 12. 2016. u 09:36
Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2016/2017.- 30. studenoga 2016.

ad.2.
a) Prihvaća se završni rad Marka Bosnića s naslovom „Zastara kod ugovora o osiguranju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Marka Bosnića s naslovom „Zastara kod ugovora o osiguranju“ u sastavu: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Jasenko Marin, akademik Jakša Barbić.
 

b) Prihvaća se završni rad Romine Štaba s naslovom „Pravni aspekti sprječavanja dvostrukog oporezivanja dobiti u Europskoj uniji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Romine Štaba s naslovom „Pravni aspekti sprječavanja dvostrukog oporezivanja dobiti u Europskoj uniji“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, doc. dr. sc. Jasna Bogovac.
 
c) Prihvaća se završni rad Alenke Aladrović Deklman s naslovom „Doživljaj supervizije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi – iz perspektive voditelja i stručnih radnika CZSS-a“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Alenke Aladrović Deklman s naslovom „Doživljaj supervizije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi – iz perspektive voditelja i stručnih radnika CZSS-a“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak, doc. dr. sc. Maja Laklija.
 
d) Prihvaća se završni rad Sonje Patrčević s naslovom „Izazovi obiteljske medijacije u slučajevima nasilja u obitelji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sonje Patrčević s naslovom „Izazovi obiteljske medijacije u slučajevima nasilja u obitelji“ u sastavu: doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.
 
ad 3.
Katji Rajačić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava odobrava se tema završnog rada s naslovom „Odgovornost država članica EU za štetu nastalu povredom prava EU s posebnim osvrtom na odgovornost Republike Hrvatske“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Tamara Ćapeta.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Katje Rajčić s naslovom „Odgovornost država članica EU za štetu nastalu povredom prava EU s posebnim osvrtom na odgovornost Republike Hrvatske“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević
 
ad 4.
a) Ireni Rapaić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz socijalne politike  odobrava se tema završnog rada s naslovom „Inkluzija djece s intelektualnim teškoćama u redovite osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove i razvoj usluga podrške na području grada Velike Gorice“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Ivana Dobrotić.
 
b) Lani Stijepović polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom socijalnom radu  odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskustva medicinskih sestara zaposlenih u domovima za starije osobe sa supervizijom“.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr.sc. Silvia Rusac.
 
ad.5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Petre Siladi s naslovom „Depresija kao (psiho)socijalni rizik“ u sastavu: doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.
 
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Valerije Koprivnjak s naslovom „Inkluzijva osoba s down sindromom – perspektiva roditelja i stručnjaka“ u sastavu: doc. dr. sc. Marina Milić Babić, prof. dr. sc. Kristina Urbanc , prof. dr. sc. Danijela Bratković
 
 
 
 
Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana