5. 7. 2016. u 10:25

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2015/2016.- 29. lipanj 2016.

 

ad 3.

 1. Prihvaća se završni rad Jelene Klinčić s naslovom „Provođenje sigurnosne i zaštitne mjere obaveznog liječenja  od ovisnosti s počiniteljima nasilja u obitelji“.

  Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Jelene Klinčić s naslovom „Provođenje sigurnosne i zaštitne mjere obaveznog liječenja  od ovisnosti s počiniteljima nasilja u obitelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Marina Ajduković, dr. sc. Aleksandar Racz.

   

 2. Prihvaća se završni rad Katarine Špehar Fiškuš s naslovom „Socijalna zaštita osuđenih počinitelja kaznenih djela u institucionalnom tretmanu“.

  Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Katarine Špehar Fiškuš s naslovom „Socijalna zaštita osuđenih počinitelja kaznenih djela u institucionalnom tretmanu“ u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Vladimira Žakman-Ban.

   

 3. Prihvaća se završni rad Martine Kušanić s naslovom „Sustav razmjene informacija na području oporezivanja dohotka od štednje“.

  Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Martine Kušanić s naslovom „Sustav razmjene informacija na području oporezivanja dohotka od štednje“ u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, doc. dr. sc. Sonja Cindori.

   

  ad 4.

 1. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Silvije Pejaković-Đipić s naslovom „Usporedba modela međunarodne policijske suradnje“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, doc. dr. sc. Željko Karas, doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda.

   

 2. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ivane Muškinja s naslovom „Djetinjstvo kao društveni konstrukt“ u sastavu: doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dubravka Maleš.

   

 3. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Tee Šimundža s naslovom „Iskustva provođenja i unapređivanja odgojne mjere posebne obveze za maloljetnike i mlađe punoljetnike u Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije “ u sastavu: doc. dr. sc. Marijana Majdak, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić.

   

  ad 5.

  a) Romini Štaba polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz fiskalnog sustava i fiskalne politike odobrava se tema završnog rada s naslovom „Pravni aspekti sprječavanja dvostrukog oporezivanja u Europskoj uniji“.

  Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

   

  b) Marku Bosniću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zastara kod ugovora o osiguranju“.

  Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jasenko Marin.

   

  ad 6.

 1. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Valerije Kanđere s naslovom „Analiza dogovora roditelja o zajedničkoj roditeljskoj skrbi“, u sastavu: doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Željka Kamenov.

   

 2. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Jasenke Požega s naslovom „Značaj procjene intenziteta nasilja u partnerskim odnosima za provođenje medijacije: perspektiva stručnjaka“, u sastavu: doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

   

 3. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Katje Rajačić s naslovom „Odgovornost država članica EU za štetu nastalu povredom prava EU s posebnim osvrtom na odgovornost Republike Hrvatske za ovu vrstu štete pred nacionalnim sudovima“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević.

   

   

   

   

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana