1. 12. 2015. u 14:38
Uređeno: 1. 12. 2015. u 14:39

Izvadak iz zapisnika Vijeća poslijediplomskih studija - 25. studnoga 2015.

ad 3.

Prihvaća se završni rad Irene Sarte s naslovom „Javne kampanje o rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada, zaštiti dostojanstva i ukidanju radno uvjetovanog nasilja i razvoj politike ravnopravnosti spolova“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Irene Sarte s naslovom „Javne kampanje o rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada, zaštiti dostojanstva i ukidanju radno uvjetovanog nasilja i razvoj politike ravnopravnosti spolova“ u sastavu: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, doc. dr. sc. Ivana Marić.

 

ad 4.

Josipu Vučkoviću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz javnog prava i javne uprave odobrava se tema završnog rada s naslovom „Ustavnopravni položaj neovisnih regulatornih tijela u hrvatskom i poredbenom pravu“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Branko Smerdel.

 

Alenki Aladrović Deklman polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj supervizije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi“.

Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Maja Laklija.

 

Sanji Mrzlečki polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije odobrava se tema završnog rada s naslovom „Sudjelovanje u edukacijama kao izvor stresa i osnaživanja stručnjaka: Primjer Poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

 

Silviji Pejaković-Đipić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Usporedba modela međunarodne policijske suradnje“.

Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Željko Karas.

 

Damiru Sankoviću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uloga policijskog istražitelja u provođenju dokazne radnje ispitivanja okrivljenika“.

Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana