2. 10. 2015. u 09:29
Uređeno: 28. 10. 2015. u 13:05

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2014/15. godini –  30. rujna 2015.

 

ad 2.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Maje Grgec s naslovom „Ključne komunikacijske vještine u procesu supervizije“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, doc. dr. sc. Maja Laklija.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ivančice Koren s naslovom „Izvori stresa supervizora u sustavu socijalne skrbi“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Miroslav Rajter.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Irene Sarta s naslovom „Javne kompanije o rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada, zaštita dostojanstva i ukidanju rodno uvjetovanog nasilja i razvoj politike ravnopravnosti spolova“ u sastavu: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, doc. dr. sc. Ivana Marić.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Lidije Turudija s naslovom „Duhovnost i mentalno zdravlje“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izv. prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, dr. sc. Aleksandar Racz.

 

ad 3.

Ljiljani Krznar Buzov polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uloga i značenje supervizije na području rada s djecom, mladima i obitelji“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

 

ad 4.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tatjane Kovačić s naslovom „Iskustvo provedbe malih kreativnih socijalizacijskih skupina u radu s djecom i roditeljima – perspektiva voditelja“ u sastavu: doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Josip Janković.

 

ad 5.

Jurju Brozoviću, studentu poslijediplomskog sveučilišnog pravnog studija odobrava se prijelaz sa smjera studija „Pravo društava i trgovačko pravo“ na smjer studija „Građanskopravne i obiteljskopravna znanost“.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana