4. 3. 2015. u 08:09
Uređeno: 4. 3. 2015. u 08:09

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2014/15. godini –  25. veljače 2015.

 

ad 2.

a) Prihvaća se završni rad Nikice Jerkovića s naslovom „Reprogram poreznog duga“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Nikice Jerkovića s naslovom „Reprogram poreznog duga“ u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, doc. dr. sc. Sonja Cindori.

 

b) Prihvaća se završni rad Danijele Anić s naslovom „Oporezivanje dohotka od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Danijele Anić s naslovom „Oporezivanje dohotka od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti“ u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, doc. dr. sc. Sonja Cindori.

 

c) Prihvaća se završni rad Sandre Ćakić Kuhar s naslovom „Procjena socijalnih i zdravstvenih potreba u Istarskoj županiji s analizom uloge ključnih dionika“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sandre Ćakić Kuhar s naslovom „Procjena socijalnih i zdravstvenih potreba u Istarskoj županiji s analizom uloge ključnih dionika“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Jasminka Ledić .

 

ad 3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Lee Cuculić s naslovom „Uloga inženjera u svjetlu hrvatskih propisa i općih uvjeta međunarodne organizacije savjetodavnih inženjera (FIDIC) – Crvena knjiga“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić.

 

ad 4.

Jasminki Lovretić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Nasilničko ponašanje u obitelji u hrvatskom zakonodavstvu.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

 

ad 5.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Dubravke Svilar Blažinić s naslovom „Značaj individualnog i grupnog savjetovanja za roditelje u postupku razvoda braka i donošenja odluka o roditeljskoj skrbi“ u sastavu: doc. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana