4. 3. 2015. u 08:07

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2014/15. godini –  28. siječnja 2015.

 

ad 5.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sunčice Dominiković Šafranić s naslovom „Iskustvo primjene procjene potreba iz perspektive korisnika i stručnjaka Centra za socijalnu skrb Zagreb“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, dr. sc. Aleksandar Racz.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Višnje Tomić Dalić s naslovom „Uloga osiguranja u zaštiti prava putnika u kopnenom, zračnom i pomorskom prometu“ u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

 

ad 6.

Renati Pintarić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Upotreba teorijskih koncepata u radu s djecom bez roditeljske skrbi“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

 

ad. 7.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Jasminke Lovretić s naslovom „Nasilničko ponašanje u obitelji u hrvatskom zakonodavstvu“ u sastavu: prof. emeritus Zvonimir Šeparović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana