9. 2. 2015. u 12:55
Uređeno: 9. 2. 2015. u 12:56

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2014/15. godini –  17. prosinca 2014.

 

ad 2.

Prihvaća se završni rad Adisa Abdića s naslovom „Pretvorba društvenog vlasništva na građevinskom zemljištu u Bosni i Hercegovini“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Adisa Abdića s naslovom „Pretvorba društvenog vlasništva na građevinskom zemljištu u Bosni i Hercegovini“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella.

 

Prihvaća se završni rad Sergej-Augustina Erdelje s naslovom „Informiranost, motivacija i očekivanja od supervizije ravnatelja ustanova socijalne skrbi i obiteljskih centara“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sergej-Augustina Erdelje s naslovom „Informiranost, motivacija i očekivanja od supervizije ravnatelja ustanova socijalne skrbi i obiteljskih centara“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

 

Prihvaća se završni rad Ljiljane Rogić Šneperger s naslovom „Očekivanja i doživljaj supervizije iz perspektive udomitelja djece i stručnjaka koji se bave udomiteljstvom“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ljiljane Rogić Šneperger s naslovom „Očekivanja i doživljaj supervizije iz perspektive udomitelja djece i stručnjaka koji se bave udomiteljstvom“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

 

ad 3.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Nikice Jerkovića s naslovom „Reprogram poreznog duga“ u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, doc. dr. sc. Sonja Cindori.

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Danijele Anić s naslovom „Oporezivanje dohotka od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti“ u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, doc. dr. sc. Sonja Cindori

 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sandre Ćakić Kuhar s naslovom „Procjena socijalnih i zdravstvenih potreba u Istarskoj županiji s analizom uloge ključnih dionika“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Jasminka Ledić.

 

ad. 4.

 

Ireni Sarta polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz socijalne politike  odobrava se tema završnog rada s naslovom „Javne kampanje o rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada, zaštita dostojanstva i ukidanju rodno uvjetovanog nasilja i razvoj politike ravnopravnosti spolova“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Zrinščak.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana