4. 3. 2014. u 12:12

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2013/14. godini –  26. veljače 2014.

 

ad 2.

Prihvaća se završni rad Tatjane Zrinski s naslovom „Zaštita osobnih podataka i pravo na privatnost“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tatjane Zrinski s naslovom „Zaštita osobnih podataka i pravo na privatnost“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Igor Gliha.

 

ad 3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Adisa Abdića s naslovom „Pretvorba društvenog vlasništva na građevinskom zemljištu u Bosni i Hercegovini“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella.

 

ad. 4.

a)Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sandre Ćakić Kuhar s naslovom „Procjena socijalnih i zdravstvenih potreba u Istarskoj županiji s analizom uloge ključnih dionika“ u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Jasminka Ledić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ivančice Koren s naslovom „Izvori stresa supervizora u ustavu socijalne skrbi“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana