8. 7. 2013. u 09:31
Uređeno: 17. 9. 2013. u 08:36

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2012/13. godini – 3. srpnja 2013.

 

ad 2.

Prihvaća se studijski program kolegija „Praktikum iz osnova metodologije i pisanja radova u kaznenim znanostima“ na poslijediplomskom specijalističkom i poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju – smjer kaznenopravne znanosti.

Nositeljima nastavnog predmeta imenuju su prof. dr. sc. Davor Derenčinović i doc. dr. sc. Anna Maria Getoš.

ad 3.

Odobrava se promjena naziva znanstveno-istraživačkog seminara „Pranje novca i njegovo suzbijanje“ u „Prevencija pranja novca i modaliteti financiranja terorizma“ na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju – smjer financijsko pravo i financijska znanost.

Doc. dr. sc. Sonja Cindori imenuje se nositeljicom znanstveno-istraživačkog seminara „Prevencija pranja novca i modaliteti financiranja terorizma“ umjesto prof. dr. sc. Josipa Kregara.

ad 4.

a) Prihvaća se završni rad Ane Miljenović s naslovom „Obilježja i perspektive razvoja nerazvijenih lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ane Miljenović s naslovom „Obilježja i perspektive razvoja nerazvijenih lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Nino Žganec, prof. dr. sc. Daniela Bratković.

b) Prihvaća se završni rad Gordane Barada s naslovom „Državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije prema pravilima Europske unije“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Gordane Barada s naslovom „Državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije prema pravilima Europske unije“ u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.

ad 5.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Renate Pintarić s naslovom „Upotreba teorija pomaganja u radu s djecom bez roditeljske skrbi – perspektiva stručnjaka“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Vanja Branica, doc. dr. sc. Eva Anđela Delale.

ad.6.

a)   Heleni Telar polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Školska stega i dostojanstvo djeteta u obrazovnom sustavu – pravni aspekti“.

            Za mentora se imenuju doc. dr. sc. Irena Majstorović.

Heleni Telar polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Školska stega i dostojanstvo djeteta u obrazovnom sustavu – pravni aspekti“.

Za mentora se imenuju doc. dr. sc. Irena Majstorović.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Helene Telar s naslovom „Školska stega i dostojanstvo djeteta u obrazovnom sustavu – pravni aspekti“ u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, doc. dr. sc. Irena Majstorović, prof. dr. sc. Dubravka Maleš.

b)        Maji Ferlindeš polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uloga igre u psihosocijalnom radu s djecom“.

Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

c)        Ivanki Petrović polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Supervizija kao metoda razvoja profesionalnog identiteta učitelja i nastavnika vjeronauka“.

            Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

d)   Tončici Božić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Razvojno-integrativna supervizija kao čimbenik razvoja rukovodnih kompetencija“.

Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Dean Ajduković.

ad.7.

a)        Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sanje Linardić s naslovom „Stope u sustavu poreza na dodanu vrijednost“ u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, doc. dr. sc. Sonja Cindori, prof. dr. sc. Renata Perić.

b)        Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Vedrane Švedl s naslovom „Isključenje i istupanje članova društva s ograničenom odgovornošću s naglaskom na procesno-pravnim aspektima“ u sastavu: prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc.

 

 

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana