25. 4. 2013. u 13:38
Uređeno: 14. 5. 2013. u 10:47

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2012/13. godini – 24. travnja 2013.

 

ad 2.

Elizabeti Matuzović polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Potreba za supervizijom u pastoralnom radu“.

Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

 

ad 3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ljiljane Vrbić s naslovom „Percepcija ravnatelja o značaju supervizije za unapređenje kvalitete rada u domovima za starije i nemoćne osobe“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Silvija Rusac, prof. emeritus Vlado Puljiz.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ivane Laković s naslovom „Potreba za profesionalnom podrškom socijalnih radnika u predškolskim ustanovama u Vojvodini“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Maje Ferlindeš s naslovom „Uloga i značaj igre u psihosocijalnom radu s djecom“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, dr. sc. Eva Anđela Delale.

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Gordane Barada s naslovom „Državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije prema pravilima Europske unije“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Tamara Perišin, doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana