5. 4. 2013. u 09:48
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:39

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2012/13. godini – 27. ožujka 2013.

ad 2.
Prihvaća se završni rad doc. dr. sc. Maje Laklija s naslovom „Iskustava voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i potreba za supervizijom“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada doc. dr. sc. Maje Laklija s naslovom „Iskustava voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i potreba za supervizijom“ u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana