1. 3. 2013. u 09:52
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:37

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2012/13. godini – 27. veljače 2013.

ad 2.
Prihvaća se završni rad Ane Juračić s naslovom „Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u građanskim stvarima u hrvatskom pravnom sustavu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ane Juračić s naslovom „Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u građanskim stvarima u hrvatskom pravnom sustavu“  u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.

ad 3.
a) Ines Vrban polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Potrebe i iskustva sa supervizijom u udrugama civilnog društva na području Grada Zagreba“.
Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Marina Ajduković.

b) Adisu Abdiću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanost odobrava se tema završnog rada s naslovom „Pretvorba društvenog vlasništva na građevinskom zemljištu u Bosni i Hercegovini“.
Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

ad 4.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu teme završnog rada Elizabete Matuzović s naslovom „Potreba za supervizijom među pastoralnim djelatnicima“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Zdravka Leutar.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu teme završnog rada Ivanke Petrović s naslovom „Supervizija kao metoda razvijanja profesionalnog identiteta učitelja i nastavnika vjeronauka“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Antonija Žižak.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana