5. 10. 2012. u 09:54
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:34

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2011/12. godini – 26. rujna 2012.

ad 2.

a) Prihvaća se magistarski rad Ivane Bezjak naslovom „Oporezivanje elektroničke trgovine“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ivane Bezjak naslovom „Oporezivanje elektroničke trgovine“ u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Abutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

b) Prihvaća se magistarski rad Ive Brkić naslovom „Posredno počiniteljstvo“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ive Brkić naslovom „Posredno počiniteljstvo“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Igor Bojanić.

c) Prihvaća se magistarski rad Marijane Valjan Harambašić naslovom „Kaznenopravna zaštita maloljetnih i punoljetnih osoba od nasilja u obitelji – de lege lata i de lege ferenda“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Marijane Valjan Harambašić naslovom „Kaznenopravna zaštita maloljetnih i punoljetnih osoba od nasilja u obitelji – de lege lata i de lege ferenda“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.

d) Prihvaća se magistarski rad Zlatka Sliška naslovom „Rane roditeljske poruke djeci i mladima s poremećajem u ponašanju i bez njih“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Zlatka Sliška naslovom „Rane roditeljske poruke djeci i mladima s poremećajem u ponašanju i bez njih“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Josip Janković, doc. dr. sc. Marijana Majdak.

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Alena Goluba naslovom „Osiguranje tražbina prijenosom prava vlasništva stvari i prijenosom prava (fiducijarno osiguranje)“ u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Marko Baretić (zamjenski član).

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Borisa Kelemena s naslovom „Stvarnopravno uređenje plinovodnih i naftovodnih sustava kao energetskih objekata od interesa za Republiku Hrvatsku“ u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc Tatjana Josipović, doc. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Marko Baretić (zamjenski član).

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Sonje Bulić s naslovom „Stvarnopravna raspolaganja pravom građenja“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc Tatjana Josipović, doc. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Marko Baretić (zamjenski član).
 

ad 4.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ivane Koštarić Fegeš naslovom „Ugovor o selektivnoj distribuciji“ u sastavu: prof. dr. sc. Nina Tepeš, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Sanje Paunović naslovom „Prestanak žiga u hrvatskom, međunarodnom i europskom žigovnom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Zoran Parać, doc. dr. sc. Ana Rački Marinković.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Igora Periše s naslovom „Trgovački statusni izvanparnični postupci“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, akademik Jakša Barbić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ane Brkić naslovom „Razlika između izravne i neizravne namjere kod kaznenog djela ubojstva u praksi Županijskog suda u Zadru“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tee Budimlić naslovom „Primjena zavodskih odgojnih mjera u sudskoj praksi“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Darije Cvitković naslovom „Pregled osobe i vozila kao policijska izvidna radnja i njegove glavne razlike prema dokaznim radnjama pretrage u kaznenom postupku“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Svjetlane Harambašić naslovom „Kazneno djelo pranja novca u međunarodnom i poredbenom kaznenom pravu i njegov utjecaj na hrvatsko kazneno pravo“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

h) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Terezije Karij naslovom „Kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari na području Općinskog suda u Slavonskom Brodu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

i) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Nataše Jeromela Mauša naslovom „Kazna oduzimanja slobode u novijem hrvatskom kaznenom i izvršenom kaznenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. emeritus Zvonimir Šeparović.

j) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tomislava Sertića naslovom „Pranje novca kao kazneno djelo u praksi hrvatskih sudova“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

k) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ane Skorin Luketa naslovom „Načelo zakonitosti u kaznenom pravu zemalja islamske tradicije“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Hajrija Sijerčić Čolić.

l) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Snježane Šijanski naslovom „Suvremeni terorizam i njegovo suzbijanje u hrvatskom kaznenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

m) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Aleksandre Vidović naslovom „Nezakoniti dokazi: usporedba slovenskog i hrvatskog kaznenog procesnog prava i praksa Europskog suda za ljudska prava“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

n) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Miroslava Vrhovčića naslovom „Kazneno djelo trgovanja ljudima i s njim povezana kaznena djela u međunarodnom i hrvatskom kaznenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Anita Kurtović-Mišić.

o) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Sandre Vučković naslovom „Kazneni nalog i njegova primjena u praksi Općinskog suda u Pazinu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

p) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Barbare Vlah naslovom „Prijevare u sustavu poreza na dodanu vrijednost“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

q) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Violete Oršulić naslovom „Obitelji djece s teškoćama u razvoju kroz percepciju roditelja“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Josip Janković.

r) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Vande Franjić naslovom „Raskid ugovora zbog neispunjena“ u sastavu: doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

s) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Branka Skerleva naslovom „Privatnopravna odgovornost iz prospekta“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Nina Tepeš, doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

ad 5.
a) Nadi Mikulandra polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Koegzistencija posebnih stvarnopravnih uređenja na području Nacionalnog parka Krka“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Hano Ernst.

b) Zrinki Radić polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Bezposjedovna osiguranja tražbina na pokretanje stvarima i pravima – uloga upisnika i namirenje vjerovnika“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Aleksandra Maganić.

c) Tatjani Miloš polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Psihosocijalni aspekti života i strategije nošenja sa siromaštvom korisnika socijalne pomoći“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Olja Družoć Ljubotina.

d) Silviji Kancijan polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Stavovi prema osobama s invaliditetom“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zdravka Leutar.

e) Zrinki Kolak polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Objektivna preinaka tužbe“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jasnica Garašić.

f) Mirki Vuletić polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Institut javnih ovršitelja u pravnom sustavu Republike Hrvatske“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Mihajlo Dika.

g) Danki Hržina polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Postupci izručenja u Republici Hrvatskoj od 2006. do 2011.“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

ad 6.
Doc. dr. sc. Aleksandra Maganić imenuje se članom stručnog povjerenstva za ocjenu prijave teme magistarskog rada Renate Pražetina Kaleb s naslovom „Kazne kao prisilni instrument ostvarivanja ovrha ili osiguranja“ umjesto prof. dr. sc. Siniše Petrovića.

ad. 7.
a) Prihvaća se završni rad Ivane Buda Stranić s naslovom „Izazovi planiranja grupnog rada s mladima kojima je izrečena posebna obveza“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivane Buda Stranić s naslovom „Izazovi planiranja grupnog rada s mladima kojima je izrečena posebna obveza“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina.

b) Prihvaća se završni rad Mirele Skelec s naslovom „Doživljaj i potreba za supervizijom prosvjetnih radnika na području istočne Hrvatske“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Mirele Skelec s naslovom „Doživljaj i potreba za supervizijom prosvjetnih radnika na području istočne Hrvatske“ u sastavu: doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Anđelka Peko.

ad.8.
Damiru Seferagiću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava odobrava se tema završnog rada s naslovom „Sloboda kretanja roba u EU i CEFTA 2006 sa proširenjem suradnje između država kao pratećim efektom“.
Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Siniša Rodin.

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana