11. 6. 2012. u 10:20
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:33

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2011/12. godini – 30. svibnja 2012.

ad 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Ksenije Krpan naslovom "Oporezivanje neprofitnih organizacija".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ksenije Krpan s naslovom „Oporezivanje neprofitnih organizacija“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat;

b) Prihvaća se magistarski rad Goranke Ramljak naslovom "Transferne cijene kod oporezivanja dobiti".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Goranke Ramljak s naslovom „Transferne cijene kod oporezivanja dobiti“ u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat;

c) Prihvaća se magistarski rad Kristine Frtalić naslovom "Obilježja udomiteljstva za starije i nemoćne osobe na području Koprivničko-križevačke županije".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Kristine Frtalić naslovom "Obilježja udomiteljstva za starije i nemoćne osobe na području Koprivničko-križevačke županije" u sastavu: doc. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dušan Milinković;

d) Prihvaća se magistarski rad Tamare Bartoli-Kos naslovom "Harmonizacija oporezivanja dobiti trgovačkih društava u Europskoj uniji".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Tamare Bartoli-Kos s naslovom „Harmonizacija oporezivanja dobiti trgovačkih društava u Europskoj uniji“ u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina , prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević.

e) Prihvaća se magistarski rad Manuele Karas Bosiljevac naslovom "Stavovi prema razvodu braka i samohranom roditeljstvu".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Manuele Karas Bosiljevac s naslovom „Stavovi prema razvodu braka i samohranom roditeljstvu“ u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Željka Kamenov.

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Zlatka Sliška s naslovom „Rane roditeljske poruke djeci i mladima s poremećajem u ponašanju i bez njih“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, doc. dr. sc Marijana Majdak, prof. dr. sc. Josip Janković

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Vesne Moštak Skupnjak s naslovom „Potrebe i interesi socijalnih radnika u socijalnoj skrbi za programima prevencije profesionalnog stresa“ u sastavu: doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički

ad 4.
a) Violeti Oršulić polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Obitelji djece s teškoćama u razvoju kroz percepciju roditelja“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zdravka Leutar.

b) Aneri Zuber Maček polaznici poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Reosiguranje od odgovornosti članova organa dioničkog društva“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zoran Parać.

ad 5.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Maje Kolega s naslovom „Zadovoljstvo poslom, profesionalno sagorijevanje i potreba za supervizijom školskih psihologa/inja“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, doc. dr. sc. Maja Laklija.

ad 6.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sunčice Dominiković Šafranić s naslovom „Iskustvo prijemne procjene potreba iz perspektive korisnika i stručnjaka CZSS-a Zagreb“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Martine Vlašić s naslovom „Mišljenja starijih osoba o nasilju nad starijima u obitelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Dušan Milinković.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Margarete Mesić s naslovom „Primjena terapijskog pristupa I. Yaloma u terapijskoj superviziji“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana