6. 12. 2011. u 11:34
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:29

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2011/12. godini – 30. studenog 2011.

ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Gordane Panić naslovom "Profesionalni stres u policiji, profesionalnom vatrogastvu i socijalnom radu".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Gordane Panić s naslovom „Profesionalni stres u policiji, profesionalnom vatrogastvu i socijalnom radu" sastavu: doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Dean Ajduković.

b) Prihvaća se magistarski rad Vanje Šimunović naslovom "Položaj žena u kaznenom pravosuđu s posebnim osvrtom na izvršenje kazne zatvora (penološki i kriminološki aspekti)".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Vanje Šimunović s naslovom "Položaj žena u kaznenom pravosuđu s posebnim osvrtom na izvršenje kazne zatvora (penološki i kriminološki aspekti)" sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. emeritus Zvonimir Šeparović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

c) Prihvaća se magistarski rad Ksenije Vržina naslovom "Obrana okrivljenika u prethodnom postupku prema novom hrvatskom kaznenom zakonodavstvu".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ksenije Vržina naslovom "Obrana okrivljenika u prethodnom postupku prema novom hrvatskom kaznenom zakonodavstvu“ sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

d) Prihvaća se magistarski rad Tatjane Babić naslovom "Položaj i uloga liječnika u kaznenom postupku – svjedok, vještak, tužitelj, okrivljenik".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Tatjane Babić s naslovom "Položaj i uloga liječnika u kaznenom postupku – svjedok, vještak, tužitelj, okrivljenik" sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

ad 3.
Prihvaća se završni rad Barbare Garić Neđela naslovom "Mješoviti ugovori u pravu Europske unije".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Barbare Garić Neđela s naslovom "Mješoviti ugovori u pravu Europske unije" sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Budislav Vukas.

ad 4.
Prof. dr. sc. Igor Bojanić imenuje se članom stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Tonćija Petkovića s naslovom „Terorizam i materijalnopravni izvori njegovih inkriminacija u kaznenom pravu“, umjesto prof. dr. sc. Davora Krapca.

ad. 5.
a) Nataši Jeromela Mauša polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Kazna oduzimanja slobode u novijem hrvatskom kaznenom i izvršenom kaznenom pravu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

b) Dariju Cvitkoviću polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Pregled osobe i vozila kao policijska izvidna radnja i njegove glavne razlike prema dokaznim radnjama pretrage u kaznenom postupku“.
Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

ad. 6.
a) Maji Balshikjevskoj polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u psihosocijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Odnosi moći u vršnjačkoj grupi adoscelenata“
Za mentora se imenuju doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina.

b) Ivani Buda-Strinić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u psihosocijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Izazovi planiranja grupnog rada s mladima kojima je izrečena posebna obveza“
Za mentora se imenuju prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad. 7.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Nere Radas s naslovom „Pravična novčana naknada radi povrede prava osobnosti na tjelesno zdravlje“ sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Petar Klarić, doc. dr. sc. Saša Nikšić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Anere Zuber Maček s naslovom „Reosiguranje od odgovornosti članova organa dioničkog društva“ sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ane Brkić s naslovom „Razlika između izravne i neizravne namjere kod kaznenog djela ubojstva u praksi Županijskog suda u Zadru“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Kosjenke Krapac s naslovom „Ništavnost odluka glavne skupštine u trgovačkim društvima“ sastavu: doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović,prof. dr. sc. Siniša Petrović, akademik Jakša Barbić.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Zorana Opačića s naslovom „Pravno uređenje općeg ograničenja odgovornosti brodovlasnika na međunarodnoj razini“ sastavu: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Sanje Nola s naslovom „Zaštita djece od obiteljskog nasilja u Republici Hrvatskoj“ sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Ksenija Turković.

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Valerije Habjanec s naslovom „Građanskopravni aspekti javno-privatnog partnerstva“ sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, doc. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Petar Klarić.

h) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Mirka Vuletića s naslovom „Javni ovršitelj u pravnom sustavu Republike Hrvatske“ sastavu: doc. dr. sc. Aleksandra Maganić, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.

ad. 8.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ivane Parać s naslovom „Sustav nagrađivanja zaposlenika kreditnih institucija prema Smjernici 2010/76/EU Europskog parlamenta i Vijeća “ u sastavu: doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ane Juračić s naslovom „Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u građanskim stvarima u hrvatskom pravnom sustavu“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Jozo Čižmić.

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana