10. 11. 2010. u 09:01
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:24

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2010/11. godini – 27. listopada 2010.


ad. 2.
a) Prihvaća se završni rad Višnje Matić s naslovom „Razvoj supervizijskog odnosa u psihosocijalnom radu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Višnje Matić s naslovom „Razvoj supervizijskog odnosa u psihosocijalnom radu“ sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Armabašić.

b) Prihvaća se magistarski rad Dinke Šage s naslovom „Dostava u parničnom postupku“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Dinke Šago s naslovom „Dostava u parničnom postupku“ sastavu: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Jozo Čižmić.

c) Prihvaća se magistarski rad Vande Božić s naslovom „Namjera kao bitno obilježje bića kaznenog djela prijevare u hrvatskom kaznenom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Vande Božić s naslovom „Namjera kao bitno obilježje bića kaznenog djela prijevare u hrvatskom kaznenom pravu“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

d) Prihvaća se magistarski rad Jelene Lovrek s naslovom „Žene kao žrtve ratnih zločina u ratu na području bivše Jugoslavije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Jelene Lovrek s naslovom „Žene kao žrtve ratnih zločina u ratu na području bivše Jugoslavije“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

e) Prihvaća se magistarski rad Sanje Voller Jakšić s naslovom „Odnos zaštitne i sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Sanja Voller Jakšić s naslovom „Odnos zaštitne i sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

f) Prihvaća se magistarski rad Željke Lepan s naslovom „Rekreativne tjelesne aktivnosti i kvaliteta života starijih osoba“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Željke Lepan s naslovom „Rekreativne tjelesne aktivnosti i kvaliteta života starijih osoba“ sastavu: doc. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Vlado Puljiz.

ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Nataše Nazor Jovović s naslovom „Reforma sustava sigurnosnih mjera u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Majde Rubić s naslovom „Uloga Odbora regija u razvojnoj politici članica EU s posebnim osvrtom na Hrvatsku“ u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Hana Horak.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Sunčane Roksandić Vidlička s naslovom „Odgovornost pružatelja zdravstvenih usluga za kaznena djela protiv zdravlja ljudi“ u sastavu: prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Siniša Petrović, akademik Jakša Barbić.


ad 4.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Sanje Labinjanin s naslovom «Međunarodnopravni i europskopravni aspekti transnacionalne suradnje europskih regija» u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Željko Pavić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Marka Letine s naslovom «Nova prava putnika u zračnom prijevozu i hrvatsko pravo» u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, akademik Jakša Barbić.

ad. 5.
Kristini Frtalić, polaznici poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Obilježja udomiteljstva za starije i nemoćne osobe na području Koprivničko-križevačke županije“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković, a komentoricu doc. dr. sc. Silvia Rusac.

ad. 6.
a) Barbari Garić Neđela, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava odobrava se tema završnog rada s naslovom «Mješovit ugovori u pravu Europske unije ».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davorin Lapaš.

b) Emiru Pašanoviću, polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava odobrava se tema završnog rada s naslovom «Modeli nacionalne suradnje u 21. stoljeću: regionalne integracije u Europi, Africi i Južnoj Americi ».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davorin Lapaš.

c) Mihajli Pavković, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava odobrava se tema završnog rada s naslovom «Neposredan izbor načelnika i gradonačelnika u Republici Hrvatskoj».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivan Koprić.

ad. 7.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Vanda Franjić s naslovom «Raskid ugovora zbog neispunjenja » u sastavu: doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Igora Periše s naslovom «Trgovački statusni izvanparnični postupci» u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, akademik Jakša Barbić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Vanje Šimunović s naslovom «Položaj žene u kaznenom pravosuđu s posebnim obzirom na izvršenje kazne zatvora (kriminološki i penološki aspekti)» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. emeritus Zvonimir Šeparović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Branka Plenče s naslovom «Kaznenopravna zaštita kulturnih dobara s posebnim osvrtom na zaštitu arheoloških nalazišta» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Martine Šarić s naslovom «Ostvarivanje imovinskopravnih zahtjeva oštećenika u parnici kod kaznenog djela Izazivanja prometne nesreće iz članka 272. Kaznenog zakona» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana