5. 7. 2010. u 11:11
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:19

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2009/10. godini – 30. lipnja 2010.


ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Branke Burčul Batur s naslovom „Izbjegavanje porezne obveze-institucionalni, društveni i psihološki okvir“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Branke Burčul Batur s naslovom „Izbjegavanje porezne obveze-institucionalni, društveni i psihološki okvir“ sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat

b) Prihvaća se magistarski rad Helene Huljev s naslovom „Moral i profesionalna etika kao sastavnice fiskalnog sustava“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Helene Huljev naslovom „Moral i profesionalna etika kao sastavnice fiskalnog sustava“ sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

c) Prihvaća se magistarski rad Mirka Grujića s naslovom „Kaznenopravni institut 'beznačajno djelo' u praksi državnog odvjetništva“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Mirka Grujića naslovom „Kaznenopravni institut 'beznačajno djelo' u praksi državnog odvjetništva“ sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

d) Prihvaća se magistarski rad Katarine Sokić s naslovom „Imovinskopravna zaštita osoba lišenih poslovne sposobnosti“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Katarine Sokić naslovom „Imovinskopravna zaštita osoba lišenih poslovne sposobnosti“ sastavu: prof. emeritus Mira Alinčić, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, doc. dr. sc. Saša Nikšić.

e) Prihvaća se magistarski rad Antona Nulleshia s naslovom „Sjevernokvarnerski kazneni zakoni i statuti“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Antona Nulleshia naslovom „Sjevernokvarnerski kazneni zakoni i statuti“ sastavu: doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić

f) Prihvaća se magistarski rad Miroslave Bešić s naslovom „Učinkovitost pravne zaštite u postupcima zaštite prava na najam i otkup stanova“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Miroslave Bešić naslovom „Učinkovitost pravne zaštite u postupcima zaštite prava na najam i otkup stanova“ sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, prof. dr. sc. Alan Uzelac.

ad 3.
a) Prihvaća se završni rad doc. dr. sc. Silvie Rusac s naslovom «Iskustva, očekivanja i motivacija za superviziju socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada doc. dr. sc. Silvie Rusac s naslovom «Iskustva, očekivanja i motivacija za superviziju socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dušan Milinković.

b) Prihvaća se završni rad Ljerke Tuđa-Družinec s naslovom « Utjecaj profesionalnog iskustva supervizora i konteksta na supervizijski proces u pomažućim profesijama».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ljerke Tuđa-Družinec s naslovom « Utjecaj profesionalnog iskustva supervizora i konteksta na supervizijski proces u pomažućim profesijama» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić

ad 4.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Milene Papić s naslovom «Maloljetni počinitelji prekršaja» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Željke Lepan s naslovom «Rekreativne tjelesne aktivnosti i kvaliteta života starijih osoba» u sastavu: doc. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Vlado Puljiz .

ad. 5.
Prof. dr. sc. Jure Šimović imenuje se članom stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivana Pavličevića s naslovom «Postojeća i potencijalna ljudska prava u području oporezivanja i njihova zaštita», umjesto prof. dr. sc. Nikole Mijatovića.

ad. 6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rad Sunčane Kusturin s naslovom «Smjernice za prezentaciju supervizije psihosocijalnog rada» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Dean Ajduković, doc. dr. sc. Silvia Rusac.

ad. 7.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Tomislava Lukca s naslovom «Transnacionalni kriminal grupa i zločinačkih organizacija u jugoistočnoj Europi» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ksenije Krpan s naslovom «Oporezivanje neprofitnih organizacija» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Kristine Frtalić s naslovom «Obilježja udomiteljstva za starije i nemoćne osobe na području Koprivničko-križevačke županije» u sastavu: doc. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dušan Milinković.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Marina Bonačića s naslovom «Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja» u sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.
e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Gorana Kršnjavog s naslovom «Pravo na javni prosvjed i mirno okupljanje uz osvrt na praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu» u sastavu: prof. emeritusn Nikola Gavella, prof. dr. sc. Alan Uzelac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

ad. 8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Mihajle Pavkovića s naslovom «Neposredan izbor načelnika i gradonačelnika u Republici Hrvatskoj» u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Robert Podolnjak.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana