6. 11. 2009. u 08:05
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:16

Zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2009/10. godini – 28. listopada 2009.


ad 1.
Na zapisnik sa 9. sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akademskoj 2008/09. godini nije bilo primjedaba te je Vijeće jednoglasno zaključilo:

Ovjerava se zapisnik 9. sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akademskoj 2008/09. godini.

ad. 2.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Prihvaća se magistarski rad Inge Vezmar Barlek s naslovom «Socijalna prava u praksi Europskog suda za ljudska prava».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Inge Vezmar Barlek s naslovom «Socijalna prava u praksi Europskog suda za ljudska prava» sastavu: prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, doc. dr. sc. Ivana Grgurev

b) Prihvaća se magistarski rad Dijane Kolovrat Džanija s naslovom «Proračun i proračunski fondovi Europske unije».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Dijane Kolovrat Džanija s naslovom «Proračun i proračunski fondovi Europske unije » sastavu: prof. emeritus Božidra Jelčić, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

c) Prihvaća se magistarski rad Alide Saračević Moslavac s naslovom «Utjecaj rodne pripadnosti na status osoba u prekršajnom pravu».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Alide Saračević Moslavac s naslovom «Utjecaj rodne pripadnosti na status osoba u prekršajnom pravu» sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Drenčinović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

ad 3.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Dražena Jakovine s naslovom «Prestanak ugovora o prijevozu stvari morem» u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Jasenko Marin, akademik Jakša Barbić.

ad 4.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Ivi Brkiću, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Posredno počiniteljstvo“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

b) Tatjani Babić, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Položaj i uloga liječnika u kaznenom postupku- svjedok, vještak, tužitelj, okrivljenik“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Krapac.

c) Mirku Grujiću, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Kaznenopravni institut 'beznačajno djelo' u praksi državnog odvjetništva “.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

d) Nikoli Eteroviću, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Načelo razmjernosti kao osnova primjene mjere opreza u hrvatskom i poredbenom kaznenoprocesnom pravu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Krapac.

e) Vladi Sirotiću, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom „Uvjetna odgoda kaznenog progona punoljetnog počinitelja kaznenog djela“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Krapac.

ad. 5.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Doc. dr. sc. Silviji Rusac, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema magistarskog specijalističkog rada s naslovom «Iskustva, očekivanja i motivacija za superviziju socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad. 6.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Goranke Ramljak s naslovom «Transferne cijene kod oporezivanja dobiti» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana