7. 7. 2009. u 12:22
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:15

Zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2008/09. godini – 1. srpnja 2009.


ad 1.
Na zapisnik sa 6. sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akademskoj 2008/09. godini nije bilo primjedaba te je Vijeće jednoglasno zaključilo:

Ovjerava se zapisnik 6. sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akademskoj 2008/09. godini.


ad 3.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

a) Prihvaća se magistarski rad Ivane Perić s naslovom «Osobni odbitci u sustavu oporezivanja dohotka».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ivane Perić s naslovom «Osobni odbitci u sustavu oporezivanja dohotka» sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Barbara Jelčić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović;

b) Prihvaća se magistarski rad Saše Vujanovića s naslovom «Temeljna načela hrvatskog izvršnog prekršajnog prava».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Saše Vujanovića s naslovom «Temeljna načela hrvatskog izvršnog prekršajnog prava» sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Ivo Josipović.


ad 4.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Alide Saračević s naslovom «Utjecaj rodne pripadnosti na status osoba u prekršajnom pravu » u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Dijane Kolovrat Džanija s naslovom «Proračun i proračunski fondovi Europske unije» u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ljubomira Mikića s naslovom «Zaštita ljudskih prava i sloboda u poreznom pravu» u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Jure Šimović;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Anice Drmić s naslovom «Disciplinska odgovornost državnih službenika » u sastavu: prof. dr. sc. Anton Ravnić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, doc. dr. sc. Ivana Grgurev;

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Dragice Grujić s naslovom «Nasilje u obitelji: materijalnopravni i procesnopravni aspekti u kaznenom i prekršajnom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Ivo Josipović;


ad. 5.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Umjesto prof. dr. sc. Tatjane Josipović za mentora pri izradi magistarskog rada Koraljke Matejčić s naslovom «Stjecanje prava vlasništva posebnog dijela nekretnine nadogradnjom, dogradnjom i prenamjenom dijela nekretnine» imenuje se prof. dr. sc. Vlado Belaj.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Vlado Belaj, doc. dr. sc. Marko Baretić.

ad. 6.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Mirka Grujića s naslovom «Kaznenopravni institut 'beznačajno djelo' u praksi državnog odvjetništva» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Zlata Đurđević;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Josipa Pavličeka s naslovom «Kriminalistička i pravna pitanja kaznenopostupovne zaštite žrtava seksualnih delikata» u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Duško Modly;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Vlade Sirotića s naslovom «Uvjetna odgoda kaznenog progona prema punoljetnim počiniteljima kaznenog djela » u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević;
 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana