29. 5. 2009. u 12:39
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:14

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2008/09. godini – 27. svibnja 2009.


ad 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Tilena Belovića s naslovom «Specifični slučajevi teškog ubojstva iz osobito niskih pobuda».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Tilena Belovića s naslovom «Specifični slučajevi teškog ubojstva iz osobito niskih pobuda» sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović

b) Prihvaća se magistarski rad Nataše Krušelj Gaća s naslovom «Percipirana kvaliteta života kod institucionaliziranih osoba s dijagnozom duševne bolesti».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Nataše Krušelj Gaća s naslovom «Percipirana kvaliteta života kod institucionaliziranih osoba s dijagnozom duševne bolesti» sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Vlado Jukić.

c) Prihvaća se magistarski rad Marije Viduka Lovreković s naslovom «Kvaliteta života starijih osoba smještenih u domove umirovljenika u Zagrebu».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Marija Viduka Lovreković s naslovom «Kvaliteta života starijih osoba smještenih u domove umirovljenika u Zagrebu» sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Josip Obradović.

d) Prihvaća se magistarski rad Ane Varela s naslovom «Zlouporaba vladajućeg položaja cijenama u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada Ane Varela s naslovom «Zlouporaba vladajućeg položaja cijenama u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice» sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.

ad 3.

Prihvaća se specijalistički rad Jelke Klobučar s naslovom «Stavovi i percepcija potrebe za uvođenjem supervizije ravnatelja centra za socijalnu skrb».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu specijalističkog rada Jelke Klobučar s naslovom «Stavovi i percepcija potrebe za uvođenjem supervizije ravnatelja centra za socijalnu skrb» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad 4.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Saše Vujanovića s naslovom «Temeljna načela hrvatskog izvršnog prekršajnog prava» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Ivo Josipović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ivane Perić s naslovom «Osobni odbitci u sustavu oporezivanja dohotka» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Barbara Jelčić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Zvonka Kovačića s naslovom «Mogućnosti unapređenja odgojne mjere pojačane brige i nadzora» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad. 5.

a) Mariji Kujundžija, polaznici poslijediplomskog studija iz trgovačkog prava i prava društava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Odgovorne osobe prema ugovoru o građenju».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović

b) Sunčani Roksandić Vidlička, polaznici poslijediplomskog studija iz trgovačkog prava i prava društava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Odgovornost pružatelja zdravstvenih usluga za kaznena djela protiv zdravlja ljudi».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović.

c) Sanji Udženija, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Oporezivanje dobiti od poslovanja banaka».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

ad. 6.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Davora Rajčića s naslovom «Usporedna analiza pravne regulacije visokog obrazovanja» u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Ivan Padjen.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Mladena Kršnjavog s naslovom «Korporativno upravljanje u Hrvatskoj s komparativnim prikazom u zemljama Europske unije» u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Tomislava Polića s naslovom «Stjecanje žiga» u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Igor Gliha, doc. dr. sc. Saša Nikšić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog specijalističkog rada Ljerke Tuđe-Družinec s naslovom «Utjecaj profesionalnog iskustva supervizora i konteksta supervizije na supervizijski proces» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana