26. 3. 2009. u 08:52
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:13


Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2008/09. godini – 25. ožujka 2009.


ad 2.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tatjana Babić s naslovom «Položaj i uloga liječnika u kaznenom postupku – svjedok, vještak, stručni pomoćnik, okrivljenik» u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Miroslave Bešić s naslovom «Učinkovitost pravne zaštite u postupcima zaštite prava na najam i otkup stanova – studija predmeta iz prakse Hrvatskih željeznica s posebnim osvrtom na ostvarivanje prava na suđenje u razumnom roku» u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Hrvoja Kordića s naslovom «Modeli organizacije državne revizije s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku» u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat;

ad 3.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Tilenu Beloviću, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Specifični slučajevi teškog ubojstva iz osobito niskih pobuda».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

b) Ingi Vezmar Barlek, polaznici poslijediplomskog studija iz europskog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Socijalna prava u praksi Europskog suda za ljudska prava».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Željko Potočnjak.

ad 4.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Krešimira Đuranovića s naslovom «Sustav kaznene i stegovne odgovornosti u Hrvatskoj vojsci 1991.-2008. godine» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.
 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana