23. 12. 2008. u 10:25
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:11

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu – 17. prosinca 2008.


Ad. 2.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Prihvaća se magistarski rad Nikoline Grčić s naslovom «Ugovor o zajmu i ugovor o kreditu».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Zoran Parać, dr. sc. Branko Vukmir;

b) Prihvaća se magistarski rad Željke Lončarević s naslovom «Postupak utvrđivanja poreza».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

c) Prihvaća se magistarski rad Zvonimira Dodiga s naslovom «Imuniteti i privilegiji međunarodnih službenika».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davorni Lapaš, prof. dr. sc. Maja Seršić, akademik Vladimir Ibler;

d) Prihvaća se magistarski rad Nives Savanović s naslovom «Kvalitetno udomiteljstvo djece i odraslih iz perspektive udomitelja».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Nino Žganec, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dušan Milinković;

e) Prihvaća se magistarski rad Anite Jaman s naslovom «Nasilje među djecom u ustanovama socijalne skrbi».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

ad. 3.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Dinke Šago s naslovom «Dostava u parničnom postupku» u sastavu: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Jozo Čizmić;

b)Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Srebrenke Pečenjak s naslovom «Oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Barbara Jelčić, prof. dr. sc. Ladislav Horvat.

ad. 4.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Ani Erjavec, polaznici poslijediplomskog studija iz europskog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Zloupotreba vladajućeg položaja cijenama u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović.

b) Hrvoju Filipoviću, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Uhićenje kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika i pokretanja kaznenog postupka».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Krapac.

c) Stjepanu Klariću, polazniku poslijediplomskog studija iz teorije i metododologije socijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Povezanost načina provođenja slobodnog vremena i psihosocijalnog funkcioniranja korisnika Odgojnog doma Ivanec».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad. 5.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke:

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Nikole Eterovića s naslovom «Načelo razmjernosti kao osnova primjene mjere opreza u hrvatskom i poredbenom kaznenoprocesnom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Jelene Lovrek s naslovom «Žene kao žrtve ratnih zločina u ratu na području bivše Jugoslavije» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Nataše Nazor Jovović s naslovom «Reforma sustava sigurnosnih mjera u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Tonćija Petkovića s naslovom «Terorizam i materijalnopravni izvori njegovih inkriminacija u kaznenom u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović;

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog specijalističkog rada Milice Rihter s naslovom «Potreba za supervizijom odgajatelja u predškolskim ustanovama za odgoj i naobrazbu» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Dubravka Maleš;

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Miroslave Bešić s naslovom «Učinkovitost pravne zaštite u postupcima zaštite prava na najam i otkup stanova-studija predmeta iz prakse Hrvatskih željeznica s posebnim osvrtom na ostvarivanje prava na suđenje u razumnom roku» u sastavu: prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić.

ad. 6.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu specijalističkog magistarskog rada Mace Cicak s naslovom «Etička načela u superviziji» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

 

 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana