25. 7. 2008. u 09:48
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:08

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu – 2. srpnja 2008.

ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Ivana Glavića s naslovom «Kazneno djelo zlouporabe čeka i kreditne kartice u hrvatskom pozitivnom kaznenom pravu».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu:prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, doc. dr. sc. Petar Miladin;

b) Prihvaća se magistarski rad Ivice Mihocia s naslovom «Prijeka potreba kao pretpostavka nužne obrane».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović;

c) Prihvaća se magistarski rad Davora Iljkića s naslovom «Kaznenopravni i kriminalistički aspekti trgovanja ljudima».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović,prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić;

d) Prihvaća se magistarski rad Petra Malivuka Jovanovića s naslovom «Kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa na području Županijskog suda u Sisku».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić;

e) Prihvaća se magistarski rad Tanje Klarić s naslovom «Nadzor u postupku oporezivanja».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Nikola Mijatović;

ad. 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Barbare Preložnjak s naslovom «Ugovor o osiguranju života vezan uz investicijske fondove» u sastavu: prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Igor Gliha;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Marčele Štefanuti s naslovom «Ostvarivanje roditeljske skrbi prema Obiteljskom zakonu s osvrtom na primjenu u praksi» u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. emertius Mira Alinčić;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Vlatke Dajčić s naslovom «Provedba programa poticanja zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba u nekim poduzećima u Zagrebu» u sastavu:prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Drago Čengić;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Nataša Krušelj Gača s naslovom «» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Vlado Jukić;

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Nives Savanović s naslovom «Kvalitetno udomiteljstvo djece i odraslih osoba iz perspektive udomitelja» u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dušan Milinković;

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Natalije Sertić s naslovom «Sindrom sagorijevanja na poslu socijalnih radnika i ravnatelja u centrima za socijalnu skrb u Hrvatskoj» u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović;

ad. 4.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Hrvoja Filipovića s naslovom «Uhićenje kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika i pokretanja kaznenog postupka» u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Vesne Trut s naslovom «Kvaliteta življenja pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske» u sastavu: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Dean Ajduković;

ad.4/1.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme specijalističkog rada Mace Cicak s naslovom «Etička načela u superviziji» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad.4/2.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu promjene teme magistarskog rada Ivanke Szabo-Živković s naslovom «Reforma oporezivanja dobiti» u «Žalba u porezno-upravnom postupku» u sastavu: prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Dragan Medvedović.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana