20. 5. 2008. u 10:41
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:08

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu – 20. svibnja 2008.

ad. 2.
Prihvaća se magistarski rad Željke Burić s naslovom «Zapovjedna odgovornost u nacionalnom i međunarodnom pravu».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Anita Kurtović.

ad.3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ine Medunić s naslovom «Ugovori o zajedničkom pothvatu – položaj u pravnom poretku RH i problem financiranja» u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić, dr. sc. Branko Vukmir;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ivice Mihocija s naslovom «Prijeka potreba kao pretpostavka nužne obrane» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec prof. dr. sc. Davor Derenčinović;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Višnje Mišin s naslovom «Medijske slobode i kaznenopravna zaštita časti i ugleda» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Petra Malivuka - Jovanovića s naslovom «Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa na području Županijskog suda u Sisku» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Anita Kurtović;

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Marije Viduka Lovreković s naslovom «Kvaliteta života starijih osoba smještenih u domove umirovljenika u Zagrebu» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Josip Obradović;

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Aleksandre Leljak s naslovom «Okolnosti važne za odmjeravanje kazne» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

ad. 4.
Barbari Preložnjak, polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Ugovor o osiguranju života vezan uz investicijske fondove».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marijan Ćurković.
 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana