31. 3. 2008. u 12:54
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:07

Izvadak i zapisnik sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu – 26. ožujka 2008.

ad. 2.
a) Prihvaća se magistarski rad Zvonimira Jelinića s naslovom «Ostvarivanje prava na pristup sudu kroz sustav besplatne i subvencionirane pravne pomoći». Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Alan Uzelac, doc. dr. sc. Sanja Barić

b) Prihvaća se magistarski rad Željane Radić s naslovom «Kaznena djela u području javnih davanja».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Nikola Mijatović.

c) Prihvaća se magistarski rad Mirele Barać s naslovom «Fiskalni aspekti pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Renata Perić.

ad. 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ines Jambrek s naslovom «Strategija ljudskih resursa» u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Inge Perko Šeparović, doc. dr. sc. Gordana Marčetić

ad. 4.
Koraljki Matejčić, polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Stjecanje prava vlasništva posebnog dijela nekretnine nadogradnjom, dogradnjom i prenamjenom dijela nekretnine».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Tatjana Josipović.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Igor Gliha.

Ad. 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Barbare Preložnjak s naslovom «Ugovor o osiguranju života vezan uz investicijske fondove» u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Igor Gliha.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Alide Saračević s naslovom «Utjecaj rodne pripadnosti na status osoba u prekršajnom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Šime Čolaka s naslovom «Koncesije u fiskalnom sustavu Republike Hrvatske» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. emeritus Božidar Jelčić.
 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana