29. 2. 2008. u 08:55
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:07

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu – 27. veljače 2008.


ad. 2.
Prihvaća se magistarski rad Domagoja Radina s naslovom «Terminski ugovori».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Zoran Parać, doc. dr. sc. Petar Miladin.

ad. 3.
a) Ivici Mihociju, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Prijeka potreba kao pretpostavka nužne obrane».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Novoselec.

b) Katici Ivanoska, polaznici poslijediplomskog studija iz trgovačkog prava i prava društava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Postupak za upis u sudski registar».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Mihajlo Dika.

c) Dragici Grujić, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Nasilje u obitelji: materijalnopravni i procesnopravni aspekti u kaznenom i prekršajnom pravu».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivo Josipović.
 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana