31. 1. 2008. u 10:42
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:44

 ad. 2.
Prihvaća se magistarski rad Marka Verovića s naslovom «Privatnopravna zaštita industrijskog dizajna».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, doc. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Vedran Šoljan.

ad. 3.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Zvonimira Jelinića s naslovom «Ostvarivanje prava na pristup sudu kroz sustave besplatne i subvencionirane pravne pomoći» u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Alan Uzelac, doc. dr. sc. Sanja Barić

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Jasmine Kelemen Klarić s naslovom ««Prilagodbe razvoja hrvatske poljoprivrede zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU» u sastavu: prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. emeritus Božidar Jalčić.

ad. 4.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Darka Ivančana s naslovom «Nadležnost međunarodnih i nacionalnih kaznenih sudova za ratne zločine» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Višnje Mišin s naslovom «Medijske slobode i kaznenopravna zaštita časti i ugleda» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

Ad.5.
Dubravki Bevandić, polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Građanskopravna zaštita prava na privatnost fizičkih osoba».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Igor Gliha.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana