31. 1. 2008. u 10:41
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:43

 ad. 2.

a) Prihvaća se magistarski rad Damira Brnetića s naslovom «Kaznenopravna zaštita od torture».

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Veić;

 

b) Prihvaća se magistarski rad Suzani Mamić s naslovom «Kriza postojećeg sustava mirovinskog osiguranja i dobrovoljno mirovinsko i životno osiguranje».

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, doc. dr. sc. Nikola Mijatović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat

 

ad. 3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Iris Gović s naslovom «Zastupanje u parničnom postupku s posebnim osvrtom na zastupanje temeljem punomoći u parnicama iz radnih odnosa» u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, dr. sc. Branko Vukmir;

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Sandre Savić s naslovom «Neizručivanje osoba po osnovi iznimke političkog kaznenog djela» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Goran Tomašević;

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Dragice Kemeter s naslovom «Komunalne djelatnosti u lokalnoj samoupravi Republike Hrvatske» u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Jasna Omejec;

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Josipa Begonje s naslovom «Promjene sustava financiranja kao komponente reforme lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. emeritus Božidar Jelčić;

 

ad. 4.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ivana Glavića s naslovom «Kazneno djelo zlouporabe čeka i kreditne kartice u hrvatskom pozitivnom kaznenom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, doc. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Igor Bojanić;

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana