31. 1. 2008. u 10:40
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:43

 ad. 2.

a) Prihvaća se magistarski rad Maje Munivrana s naslovom «Univerzalno načelo kao kriterij prostornog važenja kaznenog zakona».

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, doc. dr. sc. Igor Bojanić;

 

b) Prihvaća se magistarski rad Jasminke Katić Bubaš s naslovom "Upravnopravno uređenje zdravstvenog osiguranja».

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Jasna Omejec;

 

c) Prihvaća se magistarski rad Dalide Ritossa s naslovom «Seksualni delikti na štetu djece».

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, prof. dr. sc. Marina Ajduković;

 

d) Prihvaća se magistarski rad Dalibora Čepe s naslovom "Postupak izvlaštenja nekretnine u Republici Hrvatskoj».

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Jasna Omejec;

 

e) Prihvaća se magistarski rad Marijana Svedrovića s naslovom «Pravo na branitelja u kaznenom postupku kao temeljno pravo čovjeka: povijesna i poredbena pravna motrišta».

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Goran Tomašević;

 

f) Prihvaća se magistarski rad Ane Rački Marinović s naslovom «Apsolutni razlozi odbijanja registracije žiga u hrvatskom pravu i u pravu europskog žiga».

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Zoran Parać, dr. sc. Branko Vukmir;

 

g) Prihvaća se magistarski rad Dominika Kozarya s naslovom «Kaznenopravni aspekti zlouporabe opojnih droga».

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Igor Bojanić;

 

h) Prihvaća se magistarski rad Ane Stipetić s naslovom «Harmonizacija u oporezivanju».

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu:prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

 

i) Prihvaća se magistarski rad Nikoline Bačić Jemrić s naslovom «Harmonizacija u oporezivanju».

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. emeritus Božidar Jelčić;

 

j) Prihvaća se magistarski rad Nele Ladić s naslovom «Financiranje zdravstva kao privatnog, javnog i meritornog dobra».

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina;

 

k) Prihvaća se magistarski rad Ilije Franjića s naslovom «Kaznenopravna zaštita oružanih snaga»:

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. emeritus Željko Horvatić;

 

ad. 2/1.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Damira Brnetića s naslovom «Kaznenopravna zaštita od torture» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Veić.

 

ad. 3.

a) Bruni Kašnjar, polaznici poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Pravo oporezivanja države izvora dohotka i dobiti».

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

 

b) Ivanu Pavličeviću, polazniku poslijediplomskog studija «Fiskalni sustav i fiskalna politika» odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Postojeća i potencijalna ljudska prava u području oporezivanja i njihova zaštita».

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

 

c) Iris Gović, polaznici poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Zastupanje u parničnom postupku s posebnim osvrtom na zastupanje temeljem punomoći u parnicama iz radnih odnosa».

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Mihajlo Dika.

 

d) Dragici Kemeter, polaznici poslijediplomskog studija pravnih znanosti – upravno političkog smjera odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Komunalne djelatnosti u lokalnoj samoupravi Republike Hrvatske».

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Željko Pavić.

 

ad. 4.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Maje Josipović s naslovom «Sigurnosna mjera oduzimanja predmeta» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Goran Tomašević.

 

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana