31. 1. 2008. u 10:39
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:42

 Ad. 2.
Prihvaća se magistarski rad Koraljke Sansović s naslovom "Položaj najmoprimca u ugovoru o najmu stana».
Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Igor Gliha;

Ad. 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Vedrana Đulabića s naslovom «Upravni aspekti regionalne politike» u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Božo Grafenauer;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Helene Hašpl Jurišić s naslovom «Aktivno starenje umirovljenika» u sastavu: doc. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dušan Milinković;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Marka Verovića s naslovom «Privatnopravna zaštita industrijskog dizajna» u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, doc. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Vedran Šoljan;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ilije Franjića s naslovom «Kaznenopravna zaštita oružanih snaga» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. emeritus Željko Horvatić;

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Dominika Kozarya s naslovom «Kaznenopravni aspekti zlouporabe opojnih droga» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Igor Bojanić;

Ad. 4.
a) Jasminke Kelemen-Klarić, polaznici poslijediplomskog studija iz pravnih znanosti - upravno političkog smjera odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Prilagodbe razvoja hrvatske poljoprivrede zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jure Šimović.

b) Petru Malivuk-Jovanović, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa na području Županijskog suda u Sisku.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

c) Draženu Škrlecu, polazniku poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Ugovor o darovanju».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Klarić.

Ad. 4/1.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Zvonimira Jelinića s naslovom «Ostvarivanje prava na pristup sudu kroz sustave besplatne i subvencionirane pravne pomoći» u sastavu: doc. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Alan Uzelac, doc. dr. sc. Sanja Barić;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Brune Kašnjar s naslovom «Oporezivanje na izvoru» u sastavu: prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ivana Pavličevića s naslovom «Postojeća i potencijalna prava čovjeka kao poreznog obveznika i njihova zaštita» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, doc. dr. sc. Nikola Mijatović.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana